Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2020

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 10/2020

035/20

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

30.04.2020

Zmluva o spracovaní osobnýxh údajov

034/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

30.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

033/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

30.04.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

032/20

Neuvedené

Tibor Kovács

Obec Baloň

21.04.2020

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

031/20

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

21.04.2020

Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy

030/20

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

14.04.2020

Zmluva č. 320 0801 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

029/20

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

09.04.2020

Zmluva o dielo č. 29/2020/2

028/20

31 952,35 EUR

BALA a.s.

Obec Baloň

09.03.2020

Dohoda

027/20

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Baloň

02.03.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002831 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministertva vnútra slovenskej republiky

026/20

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Baloň

25.02.2020

Darovacia zmluva

025/20

400,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Baloň

24.02.2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

024/20

Neuvedené

EKOTEC, spol.sr.o.

Obec Baloň

20.02.2020

Zmluva o dielo

023/20

17 390,00 EUR

Mgr. Karol Stefankovics

Obec Baloň

18.02.2020

Dodatok č. I312041R86901D01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1/20

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baloň

12.02.2020

Zmluva o nájme bytu

022/20

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

11.02.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorovč. 8/2020

021/20

Neuvedené

Judita Tóthová

Obec Baloň

05.02.2020

Zmluva o nájme bytu

020/20

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

03.02.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 7/2020

019/20

Neuvedené

Kozmová Beáta

Obec Baloň

31.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 2/2020

018/20

Neuvedené

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

29.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 9/2020

017/20

Neuvedené

Viola Nagyová

Obec Baloň

27.01.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

016/20

Neuvedené

Eva Csibaová

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o podnájme bytvých priestorov č. 5/2020

015/20

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o nájme bytu

014/20

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o nájme bytu

013/20

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

21.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 3/2020

012/20

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: