Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

13.06.2024

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba

Detail

13.06.2024

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta CSilizradvány

Detail

11.06.2024

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Detail

11.06.2024

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu na území SR - Választási eredmények az Európai parlamentbe a Szlovák Köztársaság területén

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu na území SR - Választási eredmények az Európai parlamentbe a Szlovák Köztársaság területén

Detail

04.06.2024

Oznámenie! - Értesítés!

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Európai parlamenti választások 2024

Detail

27.05.2024

Deň detí - Gyermeknap

Deň detí - Gyermeknap

Dňa 01. júna 2024 od 09,00 hod. do 13,00 hod. na futbalovom ihrisku Időpont: 2024. június 01., 09,00 órától 13,00 óráig Helyszín: balonyi sportpálya

Detail

23.05.2024

Výmenné stretnutie na pôde MAS Podunajsko

MAS Podunajsko o.z.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií