Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

23.05.2024

Výmenné stretnutie na pôde MAS Podunajsko

MAS Podunajsko o.z.

Detail

22.05.2024

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove - Csallóközi kerékpártúrák a Csicsói-holtághoz

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove - Csallóközi kerékpártúrák a Csicsói-holtághoz

Nagyszombat régió regionális turisztikai szervezete (KOCR Trnavský kraj) a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetséggel (Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz)

Detail

21.05.2024

Odbalme Žitný ostrov! - Pakoljuk ki Csallóközt!

Odbalme Žitný ostrov! - Pakoljuk ki Csallóközt!

Žitnoostrovské osvetové stredisko

Detail

23.04.2024

Oznámenie! - Értesítés!

Obvodný kominár, Gábor Rácz - Körzeti kéményseprő, Rácz Gábor

Detail

18.04.2024

Burzu práce 2024 - Állásbörze 2024

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda - Dunaszerdahelyi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal

Detail

17.04.2024

Kurz opatrovania - Ápolói tanfolyam

Kurz opatrovania - Ápolói tanfolyam

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda - Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi szervezete

Detail

12.04.2024

Oznámenie! -Értesítés!

Mimoriadny odpočet plynomerov - Soron kívüli gázóra leolvasása

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií