Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

03.08.2022

Pracovná ponuka - Állásajánlat

RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o.

Detail

28.07.2022

Informácia - Tájékoztató

Informácia - Tájékoztató

Opičie kiahne - Majomhimlő

Detail

19.07.2022

Spojené voľby 2022 - Összevont választás 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások az önkormányzati régiók testületébe Voľby do orgánov samosprávy obcí - Önkormányzati választások

Detail

14.07.2022

Oznámenie - Értesítés

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor KR

Detail

11.07.2022

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Edscha Veľký Meder s.r.o.

Detail

29.06.2022

Oznámenie - Értesítés

Vývoz odp. vody - Szennyvízszívatás

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií