Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

26.09.2022

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradvány posta

Detail

23.09.2022

Oznámenie - Értesítés

Daň z nehnuteľností 2022 - Ingatlanadó 2022

Detail

21.09.2022

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány

Detail

07.09.2022

Charitatívne rodinné popoludnie - Jótékonysági családi délután

Charitatívne rodinné popoludnie - Jótékonysági családi délután

Dňa 17. septembra 2022 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku Időpont: 2022. szeptember 17., 13,00 óra Helszín: Balony, sporpálya

Detail

06.09.2022

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných

Informácia pre verejnosť

Detail

05.09.2022

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta

Detail

05.09.2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

Úradná tabuľa

23.09.2022 - 07.10.2022

Oznámenie o doručení písomnosti

20.09.2022 - 04.10.2022

Rozhodnutie