Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

30.11.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Csicsói Alma s.r.o.

Detail

21.11.2023

Adventný koncert - Csilizközi adveni koncert

Adventný koncert - Csilizközi adventi koncert

Dňa 09. decembra 2023 o 16,00 hod. v kostole Időpont: 2023. december 09., 16,00 óra Helyszín: balonyi Sarlós Boldogasszony római katolikus templom

Detail

21.11.2023

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

Výzva! - Felhívás!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság

Detail

13.11.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie! - Értesítés!

Program jednorázového „zimného“ finančného príspevku pre hostiteľské rodiny

Detail

07.11.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba

Detail

06.11.2023

Oznámenie! - Értesítés!

Označenie zberných nádob RFID čipom - Szemetes edények chippel való megjelölése

Detail

02.11.2023

Oznámenie - Értesítés

Zber Pet fliaš - Műanyag flakonok összegyűjtése

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií