Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 03. marca 2021!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2021. március 03-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 05. februára 2021!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2021. február 05-én!

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Siedme kolo - Hetedik forduló celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:
#

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2021

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie! - Figyelmeztetés!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Šieste kolo - Hatodik forduló celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor:

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Šieste kolo - Hatodik forduló celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor:

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Piate kolo - Ötödik forduló celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Piate kolo - Ötödik forduló celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:
Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie seniorov! - Figyelmeztetés!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá” - Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon…”

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie! - Figyelmeztetés!

Karanténa /COVID-19/ - Karantén /COVID-19/ celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Štvrté kolo - Negyedik forduló celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Štvrté kolo - Negyedik forduló celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Stránkové dni - Ügyfélfogadás celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

Výsledky celoplošného testovania Covid-19 - Az országos Covid-19 tesztelés eredményei

Výsledky celoplošného testovania Covid-19 - Az országos Covid-19 tesztelés eredményei celý text

ostatné | 31. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Potraviny Csicsay - Csicsay élelmiszerüzlet celý text

ostatné | 30. 1. 2021 | Autor:
#

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor:
#

Köszönetnyilvánítás!

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
#

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná