Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 9. decembra 2020!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2020. december 9-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 04. decembra 2020!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2020. december 04-én!

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Oznámenie! - Értesítés!

F.C.C. Slovensko s.r.o. celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor:
#

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:
#

Köszönetnyílvánítás!

Országos COVID-19 tesztelés 2. fordulója celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
#

Celoplošné testovanie COVID-19 - Országos COVID-19 tesztelés

Druhé kolo - Második forduló celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:
#

Köszönetnyilvánítás!

Országos COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
#

Celoplošné testovanie COVId-19 - Országos COVID-19 tesztelés

Celoplošné testovanie COVID-19 - Országos COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Tlačová správa

Elektronické sčítanie domov a bytov celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - A sertéstartók kötelező regisztrációja

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:
#

Pracovná ponuka - Állásajánlat

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Dunajská Streda
MINIT SLOVAKIA Dunaszerdahely celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Region Karta - Régió Kártya celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:
#

Novinky z našej obce do Vášho mobilu - Hírek községünkből a mobilodra

Mobilná aplikácia "V OBRAZE" - Mobilalkalmazás "V OBRAZE" celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenia o začatí správneho konania celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zber PET fliaš - Műanyag palackok összegyűjtése celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:

Upozornenie! - Figyelmeztetés!

Udržiavanie nehnuteľností - Ingatlanok rendben tartása celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Jesenné veľké upratovanie - Őszi nagytakarítás (lomtalanítás)

Jesenné veľké upratovanie - Őszi nagytakarítás (lomtalanítás) celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Region Karta - Régió kártya celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
#

A budapesti Összetartozás Emlékhelye falán

Összetartozás Emlékhelye celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obmedzený pracovný režim na Obecnom úrade - Korlátozott üyfélfogadás a Községi Hivatalban celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Sčítanie domov a bytov - Házak és lakások számlálása celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor:

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

Vlastníkom pozemkov - Földtulajdonosoknak celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:
#

Gyermeknap - Deň detí

Gyermeknap - Deň detí celý text

ostatné | 31. 5. 2020 | Autor:
#

Čo nepatrí do triedeného zberu

Čo nepatrí do triedeného zberu
Pozor na časté chyby celý text

ostatné | 30. 5. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná