Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 22. mája 2024!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2024. május 22-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 07. júna 2024!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2024. június 07-én!

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Výmenné stretnutie na pôde MAS Podunajsko

MAS Podunajsko o.z. celý text

ostatné | 23. 5. 2024 | Autor:
#

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove - Csallóközi kerékpártúrák a Csicsói-holtághoz

Nagyszombat régió regionális turisztikai szervezete (KOCR Trnavský kraj) a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetséggel (Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz) celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor:
#

Odbalme Žitný ostrov! - Pakoljuk ki Csallóközt!

Žitnoostrovské osvetové stredisko celý text

ostatné | 21. 5. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Obvodný kominár, Gábor Rácz - Körzeti kéményseprő, Rácz Gábor celý text

ostatné | 23. 4. 2024 | Autor:

Burzu práce 2024 - Állásbörze 2024

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda - Dunaszerdahelyi Munka, Szociális és Családügyi Hivatal celý text

ostatné | 18. 4. 2024 | Autor:
Kurz opatrovania - Ápolói tanfolyam

Kurz opatrovania - Ápolói tanfolyam

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda - Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi szervezete celý text

ostatné | 17. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! -Értesítés!

Mimoriadny odpočet plynomerov - Soron kívüli gázóra leolvasása celý text

ostatné | 12. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 11. 4. 2024 | Autor:

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén celý text

ostatné | 10. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zber Pet fliaš - Műanyag flakonok összegyűjtése celý text

ostatné | 2. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Transport & Building s.r.o. celý text

ostatné | 2. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ - MUDr. Földes Károly, nőgyógyász celý text

ostatné | 2. 4. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása celý text

ostatné | 20. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Csicsó Alma s.r.o. celý text

ostatné | 20. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOM Optika Bratislava - ZOOm Optika Pozsony celý text

ostatné | 19. 3. 2024 | Autor:
Svetový deň vody - A víz világnapja

Oznámenie! - Értesítés!

Svetový deň vody - A víz világnapja celý text

ostatné | 18. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zberný dvor (zelený odpad) - Gyűjtőudvar (zöldhulladék) celý text

ostatné | 13. 3. 2024 | Autor:
Ako správne vytriediť obaly od čokoládových výrobkov? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a csokoládétermékek után? 1

Ako správne vytriediť obaly od čokoládových výrobkov? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a csokoládétermékek után?

Ako správne vytriediť obaly od čokoládových výrobkov? - Hogyan osztályozzuk helyesen a hulladékot a csokoládétermékek után? celý text

ostatné | 12. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 8. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 6. 3. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Agrárna komora Slovenska Dunajská Streda - SZAK Dunaszedahely celý text

ostatné | 4. 3. 2024 | Autor:

Voľby prezidenta SR 2024 - A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024

Voľby prezidenta SR 2024 - A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2024 celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Daň za komunálny odpad za rok 2024 - Személyek utáni szemétdíj /2024-es év/ celý text

ostatné | 7. 2. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zber Pet fliaš - Műanyag flakonok begyűjtése celý text

ostatné | 1. 2. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 29. 1. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odp. vody - Szennyvízszállítas celý text

ostatné | 26. 1. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 11. 1. 2024 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

"Hydinárska farma Baloň" Medzičilizie, a.s. celý text

ostatné | 8. 1. 2024 | Autor:
úRadné hodiny - Ügyfélfogadási idő

Oznámenie! - Értesítés!

Úradné hodiny Obecného úradu - K6zségi hivatal ügyfélfogadási ideje celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOm Optika Bratislava - ZOOM Optika Pozsony celý text

ostatné | 12. 12. 2023 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 15
posledná