Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 07. júna 2023!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2023. június 07-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 02. júna 2023!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2023. június 02-án!

Správy

prvá prechádzajúci
z 12
posledná

#

Oznámenie - Értesítés

Firma LES, s.r.o. - LES cég celý text

ostatné | 30. 5. 2023 | Autor:
#

Deň detí - Gyermeknap

Dňa 03. júna 2023 o 15,00 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2023. június 03., 15,00 óra
Helyszín: balonyi sportpálya celý text

ostatné | 30. 5. 2023 | Autor:
#

Ako správne napúšťať bazén - A medencék helyes feltöltése

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor:
Postrek proti komárom - Szúnyogirtás 1

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás

Firma DERAKAT - DERAKAT vállalat celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor:
#

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás celý text

ostatné | 17. 5. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Obvodný kominár, Gábor Rácz - Körzeti kéményseprő, Rácz Gábor celý text

ostatné | 17. 5. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

ZOOM Optika Bratislava - ZOOM Optika Pozsony celý text

ostatné | 16. 5. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola celý text

ostatné | 15. 5. 2023 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

Óvoda - Materská škola celý text

ostatné | 10. 5. 2023 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés celý text

ostatné | 5. 5. 2023 | Autor:
Anyák napja - Deň matiek

Deň matiek - Anyák napja

07. mája 2023 o 16,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2023. május 07., 16,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 2. 5. 2023 | Autor:
#

Region Karta - Régió kártya

TERMÁL s.r.o. Veľký Meder celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor:
#

Letná brigáda - Nyári állásajánlat

TERMÁL s.r.o. Veľký Meder celý text

ostatné | 25. 4. 2023 | Autor:
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - Biológiailag lebomló kommunális hulladék

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - Biológiailag lebomló kommunális hulladék

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - Biológiailag lebomló kommunális hulladék celý text

ostatné | 18. 4. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba

celý text

ostatné | 14. 4. 2023 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Uzávierka cesty I/13 -informácie - Az I/13 út lezárása – információk celý text

ostatné | 11. 4. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Posta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 11. 4. 2023 | Autor:
Kellemes Húsvéti ünnepeket!

Veselé Veľkonočné sviatky! - Kellemes Húsvéti ünnepeket!

Veselé Veľkonočné sviatky! - Kellemes Húsvéti ünnepeket! celý text

ostatné | 6. 4. 2023 | Autor:
#

Jarné veľké upratovanie- Tavaszi nagytakarítás (lomtalanítás)

Jarné veľké upratovanie- Tavaszi nagytakarítás (lomtalanítás) celý text

ostatné | 4. 4. 2023 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2023

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Spoločnosť M&M Personal s.r.o. - M&M Personal münkaközvetítő iroda celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 7. 3. 2023 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére celý text

ostatné | 7. 3. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 6. 3. 2023 | Autor:
Szomolai Tibor - Cigányúton

Pozvánka - Meghívó

Könyvbemutató celý text

ostatné | 15. 2. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ - MUDr. Földes Károly, nőgyógyász

celý text

ostatné | 14. 2. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Daň za komunálny odpad za rok 2023 - Személyek utáni szemétdíj /2023-as év/ celý text

ostatné | 31. 1. 2023 | Autor:
Könyvbemutató

Meghívó - Pozvánka

Könyvbemutató celý text

ostatné | 25. 1. 2023 | Autor:

Výsledok referenda - A referendum eredménye

Výsledok referenda - A referendum eredménye celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 12
posledná