Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 27. októbra 2021!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2021. október 27-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 05. novembra 2021!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2021. november 05-én!

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

#

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás celý text

ostatné | 21. 10. 2021 | Autor:

Pracovná ponuka - Munkaajánlat

TESCO Gabčíkovo - Bősi TESCO celý text

ostatné | 20. 10. 2021 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Áramszolgáltatás szüneteltetése

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 11. 10. 2021 | Autor:

Vakcinácia psov - Kutyaoltás

Vakcinácia psov - Kutyaoltás
MVDr. Ondrej Gaál - MVDr. Gaál András celý text

ostatné | 7. 10. 2021 | Autor:

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Výzva! - Felhívás! celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor:

Voľné pracovné miesta - Szabad munkahelyek

Voľné pracovné miesta - Szabad munkahelyek celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor:

Odvoz komunálneho odpadu - Háztartási hulladék elszállítása

Odvoz komunálneho odpadu - Háztartási hulladék elszállítása celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor:

Burza kníh - Könyvbörze

Žitnoostrovská knižnica - Csallóközi könyvtár celý text

ostatné | 9. 9. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor:

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor:

Odvoz komunálneho odpadu - Háztartási hulladék elszállítása

Odvoz komunálneho odpadu - Háztartási hulladék elszállítása celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 27. 8. 2021 | Autor:
#

Upozornenie! - Figyelmeztetés!

Triedený odpad - Válogatott hulladék celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor:

Voľné pracovné miesta - Szabad munkahelyek

Oznam o výberovom konaní:
Mesto Veľký Meder, ako vyhlasovateľ výberového konania, ktoré je vyhlásené v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, na:

- jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor:

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

Agrárna komora Slovenska Dunajská Streda - SZAK Dunaszedahely celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor:
#

Rodinné popoludnie - Nyárzáró családi délután

Dňa 28. augusta 2021 o 12,30 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2021. augusztus 28., 12,30 óra
Helyszín: Balony, sportpálya celý text

ostatné | 23. 8. 2021 | Autor:
#

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás

Frima DERAKAT - DERAKAT vállalat celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Očkovanie proti koronavírusom! - A koronavírus elleni oltás! celý text

ostatné | 28. 7. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 26. 7. 2021 | Autor:

III. Barátság Kupa

TJ Družstevník Baloň - Balonyi sportszervezet


Dňa 17. júla 2021 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2021. július 17., 13,00 óra
Helyszín: balonyi sportpálya
celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Pracovná ponuka - Állásajánlat celý text

ostatné | 17. 6. 2021 | Autor:
#

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Zmena! - Változás! celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

Deň detí - Gyermeknap

Dňa 05. júna 2021 od 10,00 hod. do 14,00 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2021. június 05., 10,00 - 14,00 óra
Helyszín: Balony, focipálya celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor:

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

XX. kolo - XX. forduló
Zmena! - Változás! celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:

Deň detí - Gyermeknap

Deň detí - Gyermeknap celý text

ostatné | 1. 6. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná