Navigácia

Obsah

Obec Baloň je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Obec Baloň 
Baloň č. 22, PSČ: 930 08
JUDr. Kristián Tovaryš - starosta
tel.č. 031/5541204, 0903/209433, 031/5508691
e-mail.: info@obecbalon.sk
web: www.obecbalon.sk