Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.09.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

038/22

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

20.09.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

037/22

550,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Baloň

16.09.2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

036/22

83,06 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Baloň

13.09.2022

Kúpna zmluva

035/22

324,00 EUR

Ladislav Czirák

Obec Baloň

22.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní zo dňa 23.9.2020

034/22

Neuvedené

Občianske združenie DOG AZYL

Obec Baloň

11.08.2022

Zmluva o grantovom účte

033/22

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

10.08.2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

032/22

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

10.08.2022

Zámenná zmluva

031/22

Neuvedené

Attila Bartalos a manž. Erika Bartalosová

Obec Baloň

09.08.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3857/2018

030/22

Neuvedené

Medzičilizie akciová spoločnosť

Obec Baloň

03.08.2022

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

029/22

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

15.07.2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-009

028/22

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Baloň

11.07.2022

Sprostredkovateľská zmluva

027/22

1 400,00 EUR

Koral Tribute Band

Obec Baloň

06.07.2022

Zmluva o nájme bytu

026/22

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

06.07.2022

Nájomná zmluva odočasnom užívaní pozemku

025/22

Neuvedené

Štefan Takács

Obec Baloň

27.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

024/22

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

20.06.2022

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

023/22

Neuvedené

Mónika Kulacsová a spol.

Obec Baloň

17.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

022/22

Neuvedené

Jozef Németh

Obec Baloň

14.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

021/22

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

14.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

020/22

Neuvedené

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

07.06.2022

Darovacia zmluva

019/22

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Baloň

02.06.2022

Zmluva o dielo č. 0032022

018/22

100,00 EUR

Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.

Obec Baloň

17.05.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

017/22

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

16.05.2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/DS/0077 o poskytnutí účelovej dotávie

016/22

1 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

03.05.2022

Zmluva č. 322 0086 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

015/22

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

02.05.2022

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1/2021

014/22

Neuvedené

Urbár - pozemkové spoločenstvo Baloň

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: