Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.01.2021

Zmluva o nájme bytu

070/20

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

13.01.2021

Zmluva o nájme bytu

069/20

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

13.01.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 1/2021

068/20

Neuvedené

Bognárová Mária

Obec Baloň

13.01.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 7/2021

067/20

Neuvedené

Štefan Szalai a Nikoleta Udvarhelyiová

Obec Baloň

29.12.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/81-070

066/20

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Baloň

22.12.2020

Zmluva o nájme byttu

065/20

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu

064/20

Neuvedené

Edita Siposová

Obec Baloň

18.12.2020

Zmluva onájme bytu

063/20

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

15.12.2020

DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

062/20

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

09.12.2020

Zmluva o spolupráci

061/20

Neuvedené

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Baloň

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

060/20

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Baloň

05.11.2020

ZMluva o nájme nebytových priestorov

059/20

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

05.11.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

058/20

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

30.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

057/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

19.10.2020

Zmluva o umiestnení opustenyćh a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

056/20

Neuvedené

Občianske združenie DOG AZYL

Obec Baloň

19.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

055/20

12 262,00 EUR

´Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Baloň

15.10.2020

Dohoda č. 20/04/010/30 o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

054/20

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

28.09.2020

Zmluva o čistení odpadových vôd

053/20

Neuvedené

Obec Okoč

Obec Baloň

25.09.2020

Dohoda č. 20/04/012/2

052/20

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

22.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

051/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

02.09.2020

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 11/2020

050/20

Neuvedené

Štefan Szalai a Nikoleta Udvarhelyiová

Obec Baloň

02.09.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

049/20

Neuvedené

Rudolf Adamiczky

Obec Baloň

19.08.2020

Zámenná zmluva

048/20

Neuvedené

Marian Vörös

Obec Baloň

17.08.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

047/20

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

20.07.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

046/20

Neuvedené

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: