Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2024

Kúpna zmluva

003/24

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

30.01.2024

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb

002/24

Neuvedené

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

09.01.2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

001/24

Neuvedené

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

22.12.2023

Zmluva o dielo

106/23

143 302,27 EUR

Štefan Gajer - GAGAKO

Obec Baloň

20.12.2023

Zmluva o spolupráci

105/23

352,19 EUR

Obec Dolný Štál

Obec Baloň

20.12.2023

Kúpna zmluva

104/23

1 360,00 EUR

Edita Krascsenicsová

Obec Baloň

19.12.2023

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

103/23

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

18.12.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o užívaní pozemku

102/23

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

18.12.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

101/23

52,00 EUR

Jozef Németh

Obec Baloň

18.12.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

100/23

414,20 EUR

Erika Bartalosová

Obec Baloň

14.12.2023

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2023/32-041

099/23

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Baloň

12.12.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

098/23

130,00 EUR

Rákóczi Hálózat - Siet Rákócziho

Obec Baloň

22.11.2023

Zmluva o grantovom účte

097/23

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

22.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 11/2023

096/23

Neuvedené

Zsolt Rajkovics

Obec Baloň

22.11.2023

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

095/23

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

22.11.2023

Príkazná zmluva

094/23

250,00 EUR

Alexander Korček

Obec Baloň

21.11.2023

Zmluva o dielo

093/23

500,00 EUR

Olivér Bartalos

Obec Baloň

16.11.2023

Zmluva o nájme nebytových úriestorov

092/23

50,00 EUR

Igor Balog

Obec Baloň

16.11.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.3.2023

091/23

Neuvedené

Klavire.eu s.r.o.

Obec Baloň

15.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 10/2023

090/23

Neuvedené

Ladislav Dioszegi a Szabina Dioszegi

Obec Baloň

15.11.2023

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

089/23

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

13.11.2023

Zmluva o dodávke pitnej vody a úprave práv a povinnosti vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov

088/23

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

08.11.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských sluťieb

087/23

Neuvedené

AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Baloň

07.11.2023

Dohoda č. 23/04/010/13

086/23

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

03.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 9/2023

085/23

Neuvedené

Gabriel Molnár a Klaudia Volicsová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: