Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve oposkytovaní služieb

075/21

Neuvedené

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

05.01.2022

DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

074/21

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 4/2022

073/21

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o nájme bytu

072/21

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o nájme bytu

071/21

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 7/2022

070/21

Neuvedené

Štefan Szalai a Nikoleta Udvarhelyiová

Obec Baloň

17.12.2021

zmluva o podnájme bytových priestorov č.8/2022

069/21

Neuvedené

Kozmová Beáta

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 6/2022

068/21

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 5/2022

067/21

Neuvedené

Viola Nagyová

Obec Baloň

17.12.2021

Zmluvs o prenájme bytových priestorov č. 2/2022

066/21

Neuvedené

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

065/21

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

064/21

Neuvedené

Edita Siposová

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

063/21

Neuvedené

Mónika Kulacsová a spol.

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

062/21

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č.3/2022

061/21

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 1/2022

060/21

Neuvedené

Bognárová Mária

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

059/21

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

058/21

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

057/21

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

056/21

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

15.12.2021

Zmluva o nájme bytu

055/21

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

08.12.2021

Dohoda

054/21

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Baloň

26.11.2021

Darovacia zmluva

053/21

500,00 EUR

Imrich Angyal - u Anjela

Obec Baloň

15.11.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

052/21

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

05.11.2021

Dohoda č. 21/04/012/4

051/21

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: