Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2021

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

043/21

Neuvedené

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia

Obec Baloň

27.08.2021

Kúpna zmluva

042/21

692,00 EUR

Vendelin Ollári, bc. a Hajnalka Olláriová, Mgr.

Obec Baloň

25.08.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

041/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

25.08.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

040/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

28.07.2021

DOHODA č. 21/04/054/36

039/21

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

01.07.2021

Dodatok k zmluve

038/21

Neuvedené

Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani

Obec Baloň

01.07.2021

Dodatok k Zmluvee o poskytovaní verejných služieb

037/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

29.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 9/2020

036/21

Neuvedené

Judita Tóthová

Obec Baloň

28.06.2021

Zmluva o dielo

035/21

Neuvedené

Albert Kebuszek, A & K antena, satelit, technika

Obec Baloň

28.06.2021

Darovacia zmluva č.4/2021

034/21

300,00 EUR

Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani

Obec Baloň

17.06.2021

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

033/21

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

17.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/K/DS/0039 o poskytnutí účelovej dotácie

032/21

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/P/V/DS/0027 o poskytnutí účelovej dotácie

031/21

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2021

Dodatok č. 1 Kúpna zmluva č. 1/2021

030/21

Neuvedené

JUDr. Kristián Tovaryš a Mgr. Veronika Tovaryš

Obec Baloň

16.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2021

029/21

17 000,00 EUR

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

31.05.2021

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

028/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

31.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

027/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.05.2021

Darovacia zmluva

026/21

300,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Baloň

25.05.2021

Zmluva č. 210521/1

025/21

Neuvedené

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Baloň

25.05.2021

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

024/21

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

25.05.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy

023/21

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

022/21

7,42 EUR

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

021/21

5,95 EUR

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

020/21

3,94 EUR

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

019/21

15,80 EUR

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: