Obsah

Archív Zmluvy

021/17 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Športové oblečenie pre mlad., star. žiakov a dorastu futb. odd. a nákup trén. pomôcok


021/17
Zmluva č.5-ŠT DS - 21/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Športové oblečenie pre mlad., star. žiakov a dorastu futb. odd. a nákup trén. pomôcok
400.00
20.07.2017
21.07.2017
08.12.2017
20.07.2017
OcU Ba 43-005/2017

020/17 - Rightaudit s.r.o. - Audit účt. závierky za rok 2016


020/17
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Rightaudit s.r.o.
Audit účt. závierky za rok 2016
540.00
26.06.2017
27.06.2017
26.06.2017
OcU Ba 179/2017

019/17 - Jókaiho nadácia - Poskytnutie fin. čiastky


019/17
Darovacia zmluva
Jókaiho nadácia
Poskytnutie fin. čiastky
300.00
16.06.2017
17.06.2017
16.06.2017
OcU Ba 163/2017

016/17 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Organizovanie dní zdravia


016/17
Zmluva č. 9-DS/1/OZaHF/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Organizovanie dní zdravia
600.00
31.05.2017
01.06.2017
08.12.2017
31.05.2017
OcU Ba 43-004/2017

015/17 - Dobrovoľná požiarna ochrana - Dotácie pre DHZ - Baloň


015/17
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dobrovoľná požiarna ochrana
Dotácie pre DHZ - Baloň
3 000.00
31.05.2017
01.06.2017
31.05.2017
OcU Ba 151/2017

014/17 - Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR - Zmluva o spolupráci v rámci nár. projektu Podpora opatr. služby


014/17
Dodatok k zmluve o spolupráci
Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR
Zmluva o spolupráci v rámci nár. projektu Podpora opatr. služby
0.00
26.05.2017
27.05.2017
26.05.2017
OcU Ba 146/2017

013/17 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt:Spoločné posedenie starých a osamelých občanov v rámci Mesiaca úcty k starším


013/17
Zmluva č. 12/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt:Spoločné posedenie starých a osamelých občanov v rámci Mesiaca úcty k starším
400.00
26.05.2017
27.05.2017
08.12.2017
26.05.2017
OcU Ba 43-003/2017

012/17 - Vendomat spol. s.r.o. - Dodávka ovocia a zeleniny do MŠ Baloň Program: školské ovocie a zelenina 2017/2018


012/17
Rámcová zmluva č. 328/2017
Vendomat spol. s.r.o.
Dodávka ovocia a zeleniny do MŠ Baloň Program: školské ovocie a zelenina 2017/2018
0.00
17.05.2017
18.05.2017
30.06.2018
17.05.2017
OcU Ba 142/2017

011/17 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Juniáles 2017 - Program osláv dňa detí


011/17
Zmluva č. 010-2-M /2017 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Juniáles 2017 - Program osláv dňa detí
300.00
12.05.2017
13.05.2017
08.12.2017
12.05.2017
OcU Ba 43-002/2017

010/17 - ZSE Energia, a.s. - Dodávka elektr.


010/17
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZSE Energia, a.s.
Dodávka elektr.
0.00
04.05.2017
05.05.2017
04.05.2017
OcU Ba 110-002/2017

009/17 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Obnovenie tradície zabíjačky a spoločné varenie zabíjačkových špecialít


009/17
Zmluva č. 008-1-K/2017 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Obnovenie tradície zabíjačky a spoločné varenie zabíjačkových špecialít
300.00
24.04.2017
25.04.2017
08.12.2017
24.04.2017
OcU Ba 43-001/2017

008/17 - Lomtec.com a.s. - Poskytovanie služieb ESMAO


008/17
Zmluva o poskytovaní elektr. služieb ESMAO a zabezpečenia licencie
Lomtec.com a.s.
Poskytovanie služieb ESMAO
0.00
19.04.2017
20.04.2017
19.04.2017
OcU Ba 113-001/2017

007/17 - Západoslovenská distribučná - Pripojenie elektr. zariadenia


007/17
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distibučnej sústavy
Západoslovenská distribučná
Pripojenie elektr. zariadenia
0.00
11.04.2017
12.04.2017
11.04.2017
OcU Ba 110/2017

006/17 - Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o prevádzke webového sídla


006/17
Zmluva o prevádzke
Galileo Corporation s.r.o.
Zmluva o prevádzke webového sídla
0.00
08.03.2017
09.03.2017
08.03.2017
UcU Ba 60-002/2017

005/17 - Galileo Corporation s.r.o. - Zhotovenie webového sídla


005/17
Zmluva o dielo
Galileo Corporation s.r.o.
Zhotovenie webového sídla
550.00
08.03.2017
09.03.2017
08.03.2017
OcU Ba 60-001/2017

004/17 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Aktivačná činnosť - dobrovoľnícka služba §52a


004/17
Dodatok č. 1/2017 NP k Dohode č. 133/§52a/2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Aktivačná činnosť - dobrovoľnícka služba §52a
0.00
13.02.2017
14.02.2017
13.02.2017
OcU Ba 51/2017

003/17 - Bala a.s. - prenájom pozem.


003/17
Zmluva o nájme pozemku
Bala a.s.
prenájom pozem.
0.00
06.02.2017
07.02.2017
31.12.2018
06.02.2017
OcU Ba 45/2017

002/17 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia prac. miest pre znevýhod. UoZ 50+ §54


002/17
Dohoda č. 2/2017/§ 54 (50+)
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia prac. miest pre znevýhod. UoZ 50+ §54
0.00
30.01.2017
31.01.2017
31.01.2018
30.01.2017
OcU Ba 26-001/2017

001/17 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prebytočné hnuteľný majetok štátu


001/17
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke hnut. maj. štátu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prebytočné hnuteľný majetok štátu
0.00
23.01.2017
24.01.2017
23.01.2017
č. sp.: OcU Ba 28/2017

018/17 - TJ - Družstevník Baloň - Poskytn. fin. prostriedkov


018/17
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2017
TJ - Družstevník Baloň
Poskytn. fin. prostriedkov
0.00
09.01.2017
10.01.2017
31.12.2017
09.01.2017
OcU Ba 2-001/2017

017/17 - TJ - Družstevník Baloň - Poskytn. fin. prostriedkov


017/17
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2017
TJ - Družstevník Baloň
Poskytn. fin. prostriedkov
0.00
09.01.2017
10.01.2017
31.12.2017
09.01.2017
OcU Ba 2/2017