Obsah

Archív Zmluvy

065/16 - Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image - Zverejnenie prop. mat. v pub.


065/16
Zmluva o dielo
Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image
Zverejnenie prop. mat. v pub.
0.00
12.12.2016
13.12.2016
12.12.2016
č. sp.: OcU Ba 258/2016

064/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Dohoda o vykonaní menších obec. služ. v rámci aktiv. činn. - 64-80 h - rok 2017


064/16
Dohoda č. 16/04/012/5
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Dohoda o vykonaní menších obec. služ. v rámci aktiv. činn. - 64-80 h - rok 2017
0.00
12.12.2016
13.12.2016
31.12.2017
12.12.2016
č. sp.: OcU Ba 256/2016

063/16 - PROSPECT, spol. s.r.o. - Odvoz/vývoz dr. stav. odpadu


063/16
Rámcová zmluva
PROSPECT, spol. s.r.o.
Odvoz/vývoz dr. stav. odpadu
0.00
05.12.2016
06.12.2016
05.12.2016
Ocu Ba 238/2016

062/16 - Vojtech Fekete a spol. - Kúpa hnuteľných veci


062/16
Kúpna zmluva
Vojtech Fekete a spol.
Kúpa hnuteľných veci
1 000.00
01.12.2016
02.12.2016
01.12.2016
OcU Ba 216-001/2016

061/16 - Richtaudit s.r.o. - Audit účt.závierky za rok 2015


061/16
Poskytovanie auditorskych služieb
Richtaudit s.r.o.
Audit účt.závierky za rok 2015
540.00
15.11.2016
19.11.2016
18.11.2016

060/16 - Bala a.s. - predaj nehnuteľnosti č.d. 59


060/16
Kúpna zmluva
Bala a.s.
predaj nehnuteľnosti č.d. 59
11 000.00
09.11.2016
11.11.2016
10.11.2016
č.sp.235/16

059/16 - Gavlíder Štefan - GAGAKO - STAV - Rekonštrukcia viacúčeľového objektu


059/16
Zmluva o dielo
Gavlíder Štefan - GAGAKO - STAV
Rekonštrukcia viacúčeľového objektu
137 190.05
30.09.2016
01.10.2016
30.09.2016
OcUBa 208/2016

058/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Aktivačná činnosť - dobrovoľnícka služba §52a


058/16
Dohoda číslo 133/§ 52a/2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Aktivačná činnosť - dobrovoľnícka služba §52a
0.00
26.09.2016
27.09.2016
31.03.2017
26.09.2016
OcUBa 102-004/2016

057/16 - A.S.A. Slovensko spol, s.r.o. - Prenájom plochy


057/16
Zmluva o spolupráci
A.S.A. Slovensko spol, s.r.o.
Prenájom plochy
130.00
05.08.2016
06.08.2016
05.08.2016
OcUBa 227/2016

056/16 - Slovak Telekom a.s. - Verejná telefónna sužba


056/16
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
Verejná telefónna sužba
0.00
25.07.2016
26.07.2016
25.07.2018
25.07.2016
č. sp.: OcUBa 169/2016

055/16 - A.S.A. Slovensko spol, s.r.o. - Odvoz TKO


055/16
DODATOK k Zmluve o nakladaní s kom. odp., s drobným stav. odp. a objemným odp.
A.S.A. Slovensko spol, s.r.o.
Odvoz TKO
0.00
22.07.2016
25.07.2016
22.07.2016
č. sp.: OcUBa 179/2016

054/16 - Slovak Telekom a.s. - Verejná telefónna služba + Magio internet


054/16
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
Verejná telefónna služba + Magio internet
0.00
14.07.2016
15.07.2016
14.07.2018
14.07.2016
č. sp.: OcUBa 164/2016

053/16 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Šport. oblečenie pre mladších, starších žiakov a dorast futb. odd. a tréning. pomôky


053/16
Zmluva č. 5 - ŠT DS - 09/2016 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Šport. oblečenie pre mladších, starších žiakov a dorast futb. odd. a tréning. pomôky
200.00
30.06.2016
01.07.2016
09.12.2016
30.06.2016
č. sp.: OcUBa 37-005/2016

052/16 - Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány - Poskytnutie fin. čiastky


052/16
Darovacia zmluva
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
Poskytnutie fin. čiastky
200.00
28.06.2016
29.06.2016
28.06.2016
č. sp.: OcUBa 158/2016

051/16 - NATUR-PACK, a.s. - Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi


051/16
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
0.00
24.06.2016
25.06.2016
24.06.2016
č. sp.: OcUBa 157/2016

050/16 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK


050/16
Zmluva č. 4 - OZaHF DS - 03/2016 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK
500.00
22.06.2016
23.06.2016
09.12.2016
22.06.2016
OcUBa 37-004/2016

038/16 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Juniáles 2016 - Program osláv dňa detí


038/16
Zmluva č. 2/008/Oša TK-DS/2016 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Juniáles 2016 - Program osláv dňa detí
300.00
01.06.2016
02.06.2016
09.12.2016
01.06.2016
č. sp.: OcuBa 37/2016-003

037/16 - Vendomat spol. s.r.o. - Dodávka ovocia a zeleniny do MŠ Baloň Program: školské ovocie a zelenina 2016/2017


037/16
Rámcová zmluva č. 328/2016
Vendomat spol. s.r.o.
Dodávka ovocia a zeleniny do MŠ Baloň Program: školské ovocie a zelenina 2016/2017
0.00
25.05.2016
26.05.2016
30.06.2017
25.05.2016
č. sp.: OcUBa134/2016

036/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti § 50j


036/16
Dohoda č. 10/ § 50j/NS 2016
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti § 50j
3 060.61
25.05.2016
26.05.2016
31.12.2016
25.05.2016
č. sp.: OcUBa101/2016-001

035/16 - Vincent Lelkes - Knihy: Múltidéző életképek a Csallóközből


035/16
Kúpna zmluva
Vincent Lelkes
Knihy: Múltidéző életképek a Csallóközből
100.00
25.05.2016
26.05.2016
25.05.2016
č. sp.: OcuBa132/2016

034/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Aktivčná činnosť - dobrovoľnícka služba § 52a


034/16
Dohoda číslo 95/§ 52a/2016 NP
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Aktivčná činnosť - dobrovoľnícka služba § 52a
0.00
24.05.2016
25.05.2016
30.11.2016
24.05.2016
č. sp.: OcUBa102/2016-001

033/16 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Spoločné posedenie starých a osamelých občanov v rámci Mesiaca úcty k starým


033/16
Zmluva č. 07/OSP/DS/2016 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Spoločné posedenie starých a osamelých občanov v rámci Mesiaca úcty k starým
300.00
16.05.2016
17.05.2016
09.12.2016
16.05.2016
č. sp.: 37/2016-002

032/16 - Trnavský samosprávny kraj - Na projekt: Spoločne varí celá dedina


032/16
Zmluva č. 007-1-K/2016 o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Na projekt: Spoločne varí celá dedina
200.00
11.05.2016
12.05.2016
09.12.2016
11.05.2016
č. sp.: OcU-37/2016-001

031/16 - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. - Elektronická pobočka


031/16
Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Elektronická pobočka
0.00
11.05.2016
12.05.2016
11.05.2016
č. sp.: OcU-121/2016

030/16 - Recyklačný fond - Príspevkov pre obce za vytriedené množstvo odpadu


030/16
Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
Recyklačný fond
Príspevkov pre obce za vytriedené množstvo odpadu
0.00
11.05.2016
12.05.2016
11.05.2016
č. sp.: OcU-120/2016

049/16 - Adrián Keszegh a spol. - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


049/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Adrián Keszegh a spol.
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

048/16 - Zuzana Megályová a spol. - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


048/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Zuzana Megályová a spol.
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

047/16 - Mikolai Csilla - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


047/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Mikolai Csilla
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

046/16 - Gábor Németh - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


046/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Gábor Németh
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

045/16 - Viktória Wágner - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


045/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Viktória Wágner
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

044/16 - Štefan Szabó - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu


044/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Štefan Szabó
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

043/16 - Udvarhelyi Peter a spol. - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


043/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Udvarhelyi Peter a spol.
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

042/16 - Lőrincz Barnabáš a spol. - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


042/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Lőrincz Barnabáš a spol.
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

041/16 - Udvarhelyi Gejza a spol. - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


041/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Udvarhelyi Gejza a spol.
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

040/16 - Mária Veiszová - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


040/16
Nájomná zmluva - 11 b.j.
Mária Veiszová
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

039/16 - Margita Csicsayová - Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu


039/16
Nájomná zmluva - 11. b.j.
Margita Csicsayová
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
0.00
29.04.2016
30.04.2016
29.04.2016
č. sp.: OcUBa 142/2016

029/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Aktivčná činnosť -dobrovoľnícka služba § 52a


029/16
Dohoda číslo 75/§ 52a/2016 NP
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Aktivčná činnosť -dobrovoľnícka služba § 52a
0.00
21.04.2016
22.04.2016
31.10.2016
21.04.2016
č. sp.: OcU-102/2016

027/16 - Slovak Telekom a.s. - hlasová služba + internet - MŠ


027/16
Dodatok k zmluve o sposkytovaní verejných služieb
Slovak Telekom a.s.
hlasová služba + internet - MŠ
0.00
04.04.2016
05.04.2016
04.04.2018
04.04.2016
č. sp.: OcU-96/2016

026/16 - Jozef Szakál - Vykonávanie funkcie bezpeč. techn. na stavbe: Rekonšt. vykur. a zatep. obvod. plášťa - MŠ Baloň


026/16
Dohoda o vykonávaní funkcie ABT
Jozef Szakál
Vykonávanie funkcie bezpeč. techn. na stavbe: Rekonšt. vykur. a zatep. obvod. plášťa - MŠ Baloň
0.00
01.04.2016
02.04.2016
31.08.2016
01.04.2016
č. sp.: OcU-100/2016

025/16 - RRA Komárno - Vypracovanie žiadosti na Rekonštr. viacúč. objektu


025/16
Zmluva o dodávke prác a služieb
RRA Komárno
Vypracovanie žiadosti na Rekonštr. viacúč. objektu
500.00
15.02.2016
31.03.2016
30.03.2016
č. sp.: Ocu-91/2016

024/16 - B&V Pro s.r.o. - VO - Budovanie rekreačnej infraštruktúry


024/16
Mandátna zmluva o výkone organizačnej činnosti
B&V Pro s.r.o.
VO - Budovanie rekreačnej infraštruktúry
540.00
18.03.2016
19.03.2016
18.03.2016
č. sp.: OcU-84/2016

023/16 - Environmentálny fond - Na dotácie: Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodného plášťa - MŠ Baloň


023/16
Zmluva č. 113662 08U02
Environmentálny fond
Na dotácie: Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodného plášťa - MŠ Baloň
197 835.73
17.03.2016
18.03.2016
15.10.2016
17.03.2016
č. sp.: OcU-78/2016

022/16 - NATUR-PACK, a.s. - Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi


022/16
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
NATUR-PACK, a.s.
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
0.00
16.03.2016
17.03.2016
16.03.2016
OcU-32/2016

021/16 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Dotácia pre DHZ - Baloň


021/16
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dotácia pre DHZ - Baloň
2 000.00
16.03.2016
17.03.2016
16.03.2016
č. sp.: OcU-74/2016

020/16 - BALA, a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 118/2014/2


020/16
Zmluva o dielo
BALA, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 118/2014/2
0.00
22.02.2016
23.02.2016
22.02.2016
č. sp.: OcU-47/2016 - zv. 26/14

019/16 - VÚB Banka - Otvorenie a vedenie bežného účtu


019/16
Zmluva o bežnom účte na dotácie
VÚB Banka
Otvorenie a vedenie bežného účtu
0.00
17.02.2016
18.02.2016
17.02.2016
č. sp.: 60/2016

028/16 - Slovanet, a.s. - Prenájom nebytových priestorov


028/16
Dohoda o prevzatí práv a povinností
Slovanet, a.s.
Prenájom nebytových priestorov
0.00
29.01.2016
30.01.2016
29.01.2016
č. sp.: OcU-115/2016

018/16 - Štefan Szabó - prenájom 11 b.j.


018/16
Dodatok k zmluve o nájme bytu
Štefan Szabó
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016

017/16 - Zorán Udvarhelyi a spol. - Užívanie pozemku


017/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zorán Udvarhelyi a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

016/16 - Peter Vörös a spol. - Užívanie pozemku


016/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Peter Vörös a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

015/16 - Štefan Simon a spol. - Užívanie pozemku


015/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Štefan Simon a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

014/16 - František Vörös a spol. - Užívanie pozemku


014/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
František Vörös a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

013/16 - Zoltán Ollári a spol. - Užívanie pozemku


013/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Zoltán Ollári a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

012/16 - Tibor Vasmera a spol. - Užívanie pozemku


012/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Tibor Vasmera a spol.
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

011/16 - Erika Tóthová - Užívanie pozemku


011/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Erika Tóthová
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

010/16 - Szilárd Both - Užívanie pozemku


010/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Szilárd Both
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

009/16 - Erika Bartalosová - Užívanie pozemku


009/16
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
Erika Bartalosová
Užívanie pozemku
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-36/2016

008/16 - Karol Vígh a spol. - prenájom bytu


008/16
Zmluva o prenájme bytu
Karol Vígh a spol.
prenájom bytu
0.00
04.01.2016
05.01.2016
31.12.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-35/2016

007/16 - Silvia Nagyová - prenájom kaderníctva


007/16
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Silvia Nagyová
prenájom kaderníctva
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-35/2016

006/16 - Viktória Wágner - prenájom 11 b.j.


006/16
Zmluva o nájme bytu
Viktória Wágner
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016

005/16 - Mária Veiszová - prenájom 11 b.j.


005/16
Zmluva o nájme bytu
Mária Veiszová
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016

004/16 - Zuzana Megályová a spol. - prenájom 11 b.j.


004/16
Zmluva o nájme bytu
Zuzana Megályová a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016

003/16 - Udvarhelyi Peter a spol. - prenájom 11 b.j.


003/16
Zmluva o nájme bytu
Udvarhelyi Peter a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016

002/16 - Mikolai Csilla - prenájom 11 b.j.


002/16
Zmluva o nájme bytu
Mikolai Csilla
prenájom 11 b.j.
0.00
04.01.2016
05.01.2016
04.01.2016
č. sp.: OcU-34/2016