Obsah

Archív Zmluvy

14/13 - ZSE Energie a.s. - dodávka elektriny


14/13
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZSE Energie a.s.
dodávka elektriny
0.00
10.12.2013
10.12.2013
10.12.2013

13/13 - Medzičilizie a.s. - úprava výšky nájomného


13/13
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme PP
Medzičilizie a.s.
úprava výšky nájomného
34 890.00
13.11.2013
01.10.2012
27.11.2013

12/13 - Revenge, a.s. Bratislava - zber a preprava zložky kom.odpadu-šatstvo


12/13
Zmluva oé zbere a zhodnotení odpadu
Revenge, a.s. Bratislava
zber a preprava zložky kom.odpadu-šatstvo
0.00
14.11.2013
16.11.2013
napr. Na dobu neurčitú...
22.11.2013

11/13 - Jókaiho nadácia-Jókai Alapítvány Komárno - Finančná podpora kultúry


11/13
Darovacia zmluva
Jókaiho nadácia-Jókai Alapítvány Komárno
Finančná podpora kultúry
100.00
15.10.2013
01.11.2013
01.11.2013

10/13 - ÚPSVaR Dunajská Streda - Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti


10/13
Dohoda č. 76/§50j/NS 2013
ÚPSVaR Dunajská Streda
Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti
2 187.36
30.10.2013
01.11.2013
30.04.2014
01.11.2013

9/13 - G.Tóth, M.Szabóová, H.Vörösová - Menšie obecné služby


9/13
Dohoda o podmienkach vykonáv.MOS
G.Tóth, M.Szabóová, H.Vörösová
Menšie obecné služby
0.00
15.10.2013
15.10.2013
30.04.2014
15.10.2013

8/13 - VUB Banka - Podmienky využitia služby


8/13
Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking
VUB Banka
Podmienky využitia služby
0.00
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013

7/13 - Gagako-Stav s.r.o. - stav.práce:protipovodň.ochrana


7/13
Zmluva o dielo
Gagako-Stav s.r.o.
stav.práce:protipovodň.ochrana
13 570.97
16.09.2013
16.09.2013
31.10.2013
16.09.2013

6/13 - Csicsayová Orsolya - Menšie obecné služby


6/13
Dohoda o podmienkach vykonáv.MOS
Csicsayová Orsolya
Menšie obecné služby
0.00
05.08.2013
15.08.2013
14.08.2014
07.08.2013

5/13 - Doc.Ing.Stanislav Šimončič - Audit obce za rok 2012


5/13
Zmluva o audite
Doc.Ing.Stanislav Šimončič
Audit obce za rok 2012
500.00
19.02.2013
19.02.2013
30.10.2013
19.02.2013

4/13 - Mesto Veľký Meder - Zmluva o dodávke mesačníka Hírmondó


4/13
Mesto Veľký Meder
Zmluva o dodávke mesačníka Hírmondó
45.00
01.02.2013
01.02.2013
01.02.2013

3/13 - Sylvia Csicsayová - Spätná kúpa nehnuteľnosti


3/13
Zmluva o práve spätnej kúpy
Sylvia Csicsayová
Spätná kúpa nehnuteľnosti
0.00
04.01.2013
04.01.2013
napr. Na dobu neurčitú...
17.01.2013

2/13 - Sylvia Csicsayová - predaj nehnuteľnosti


2/13
Kúpna zmluva
Sylvia Csicsayová
predaj nehnuteľnosti
1 890.00
17.01.2013
04.01.2013
04.01.2013
17.01.2013

1/13 - Vörös Attila - vývoz odpad.vody a odvoz odpadu


1/13
Zmluva
Vörös Attila
vývoz odpad.vody a odvoz odpadu
0.00
03.01.2013
03.01.2013
doba neurčitá
04.01.2013