Obsah

Archív Zmluvy

001/16 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Dohoda o vykonaní menších obec. služ. v rámci aktiv. činn. - 64-80 h - rok 2016


001/16
Dohoda o podm. vykon. menších obec. služieb
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Dohoda o vykonaní menších obec. služ. v rámci aktiv. činn. - 64-80 h - rok 2016
0.00
06.11.2015
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2015
č. sp.: 287/2015

036/15 - Gábor Németh - prenájom 11 b.j.


036/15
Zmluva o prenájme bytu
Gábor Németh
prenájom 11 b.j.
0.00
01.12.2015
02.12.2015
01.12.2015
č. sp.: 12/2015

035/15 - Sociálna poisťovňa - Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR


035/15
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov z evidencie SHR
Sociálna poisťovňa
Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR
0.00
01.12.2015
02.12.2015
01.12.2015
č. sp.: 331/2015

034/15 - Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR - Bezplatné užívanie hasičského automobilu


034/15
Zmluva o výpožičke na pož. vozidlo
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Bezplatné užívanie hasičského automobilu
0.00
27.11.2015
28.11.2015
27.11.2015
č. sp.: 323/2015

033/15 - SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam - O prevádzkovaní verejného rozhlasu


033/15
Hromadná licenčná zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam
O prevádzkovaní verejného rozhlasu
0.00
12.11.2015
13.11.2015
12.11.2015
č. sp.: 299/2015

032/15 - Ladislav Takács - flortak - Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác


032/15
Zmluva o dielo
Ladislav Takács - flortak
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
0.00
06.11.2015
07.11.2015
06.11.2015
č. sp.:

031/15 - RIGHTAUDIT s.r.o. - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb


031/15
Zmluva o audite
RIGHTAUDIT s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
0.00
03.11.2015
04.11.2015
31.12.2015
03.11.2015
č. sp.: 286/2015

030/15 - Štefan Kláris, Alžbeta Klárisová - Predaj nehnuteľnosti


030/15
Kúpna zmluva
Štefan Kláris, Alžbeta Klárisová
Predaj nehnuteľnosti
1 105.56
17.09.2015
18.09.2015
napr. Na dobu neurčitú...
17.09.2015
č.330/15

029/15 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti § 50j


029/15
Dohoda č. 43/§ 50j/2015
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti § 50j
3 692.16
28.08.2015
29.08.2015
31.05.2016
31.08.2015
č. sp.: 219/2015

028/15 - DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. - Stravovanie pre zamestnancov


028/15
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení posk. stravovania pre zamestnancov
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravovanie pre zamestnancov
0.00
27.08.2015
28.10.2015
27.08.2015
č. sp.: 227/2015

027/15 - Gajer Štefan - GAGAKO - Vsakovacia jama na obvod povrch. vôd pri novostavbách RD


027/15
Zmluva o dielo
Gajer Štefan - GAGAKO
Vsakovacia jama na obvod povrch. vôd pri novostavbách RD
4 912.84
17.08.2015
18.08.2015
17.08.2015
č. sp.: 216/2015

026/15 - Profi Poľno, s.r.o. - Spolupráca v rámci programu LEADER


026/15
Zmluva o spolupráci
Profi Poľno, s.r.o.
Spolupráca v rámci programu LEADER
0.00
05.06.2015
30.06.2015
29.06.2015
č. sp.: 185/2015

025/15 - Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány - Poskytnutie fin. čiastky


025/15
Darovacia zmluva
Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány
Poskytnutie fin. čiastky
150.00
29.06.2015
30.06.2015
29.06.2015
č. sp.: 179/2015

024/15 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prebytočný hnuteľný majetok štátu


024/15
Zmluva o výpožičke hnut. maj. štátu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prebytočný hnuteľný majetok štátu
0.00
22.06.2015
23.06.2015
22.06.2015
č. sp.: 170/2015

023/15 - Agnesa Búsová - VO na zákazku Vybudovanie kam.systému


023/15
Mandátna zmluva č. 13/2015
Agnesa Búsová
VO na zákazku Vybudovanie kam.systému
950.00
17.06.2015
18.06.2015
31.10.2015
17.06.2015
č.sp.159/15

022/15 - ZSE Energia, a.s. - Zníženie ceny EE


022/15
Dodatok k zmluve o dodávke EE
ZSE Energia, a.s.
Zníženie ceny EE
0.00
05.06.2015
06.06.2015
05.06.2015
č. sp.: 130/2015

020/15 - Trnavský samosprávny kraj - Projekt Spoločné posedenie starých a osamelých občanov


020/15
Zmluva č. 21/3-2015/OSP o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Projekt Spoločné posedenie starých a osamelých občanov
200.00
03.06.2015
04.06.2015
31.12.2015
03.06.2015
č. sp.: 124/2015

021/15 - Slovak Telekom, a.s. - Hlasová služba


021/15
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Hlasová služba
0.00
02.06.2015
03.06.2015
31.10.2017
02.06.2015
č. sp.: 125/2015

019/15 - Implementačná agent. Ministerstva práce, soc. vecí a rod. SR - Zmluva o spolupráci v rámci nár. projektu Podpora opatr. služby


019/15
DODATOK č. DOD/03-2015/208/2014-IZ-4./V
Implementačná agent. Ministerstva práce, soc. vecí a rod. SR
Zmluva o spolupráci v rámci nár. projektu Podpora opatr. služby
0.00
29.05.2015
30.05.2015
31.12.2015
29.05.2015
č. sp.: 123/2015

018/15 - JUDr. Bányi Milan, advokát - Poskytovanie komplexnej právnej a poradenskej služby


018/15
Zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb
JUDr. Bányi Milan, advokát
Poskytovanie komplexnej právnej a poradenskej služby
100.00
25.05.2015
25.05.2015
napr. Na dobu neurčitú...
25.05.2015
č. sp.: 120/2015

017/15 - Základná škola Kóczána Móra s VJM - Finančná dotácia na opravu strechy ZŠ


017/15
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2015
Základná škola Kóczána Móra s VJM
Finančná dotácia na opravu strechy ZŠ
225.00
18.05.2015
20.05.2015
31.12.2015
19.05.2015
č. sp.: 111/2015

016/15 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Realizácia prac. činnosti v rozsahu 32 hodín - menšie ob. služby


016/15
Dohoda - podľa § 10 ods. 3, ods. 9 zákona č. 417/2013 Z. z.
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Realizácia prac. činnosti v rozsahu 32 hodín - menšie ob. služby
0.00
23.04.2015
01.07.2015
napr. Na dobu neurčitú...
24.04.2015
č. sp.: 103/2015

015/15 - A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. - Odvoz TKO


015/15
Dodatok k Zmluve o nakl. s komun. odpadom, s drobn. stav. odp. a objemným odp.
A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.
Odvoz TKO
0.00
20.04.2015
01.05.2015
napr. Na dobu neurčitú...
22.04.2015
č. sp.: 100/2015

014/15 - Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Fin. prísp. na podporu vytv. prac. miest § 54


014/15
Dohoda č. 29/2015/§54 - VZ
Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS
Fin. prísp. na podporu vytv. prac. miest § 54
2 564.05
09.04.2015
01.05.2015
31.10.2015
10.04.2015
č. sp. 68/15

013/15 - ÚPSVaR Dunajská Streda - Príspevok na podporu rozvoja miestnej a reg. zam.


013/15
Dohoda - §50j/15 o posk. prísp. na podporu zam.
ÚPSVaR Dunajská Streda
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a reg. zam.
14 768.64
27.03.2015
01.04.2015
31.12.2015
30.03.2015
č. sp. 67/15

012/15 - BOGÁR TRANS, Okoč - Vývoz odpadových vôd zo žúmp


012/15
O poskytovaní služieb
BOGÁR TRANS, Okoč
Vývoz odpadových vôd zo žúmp
0.00
26.02.2015
01.03.2015
27.02.2015
č. sp. 29/2015

011/15 - Udvarhelyi Peter a spol. - prenájom 11 b.j.


011/15
Zmluva o nájme bytu
Udvarhelyi Peter a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
14.01.2015
č.sp.12/2015

010/15 - Medzičilizie a.s. - prenájom pozemkov


010/15
Nájomná zmluva
Medzičilizie a.s.
prenájom pozemkov
39 089.00
14.01.2015
15.01.2015
14.01.2015
č.sp. 41/2015

009/15 - Wagner Viktoria - prenájom 11 b.j.


009/15
Zmluva o nájme bytu
Wagner Viktoria
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

008/15 - Vörös Rudolf - prenájom 11 b.j.


008/15
Zmluva o nájme bytu
Vörös Rudolf
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

007/15 - Veiszová Mária - prenájom 11 b.j.


007/15
Zmluva o nájme bytu
Veiszová Mária
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

006/15 - Udvarhelyi Gejza a spol. - prenájom 11 b.j.


006/15
Zmluva o nájme bytu
Udvarhelyi Gejza a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

005/15 - Szabó Štefan a spol. - prenájom 11 b.j.


005/15
Zmluva o nájme bytu
Szabó Štefan a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

004/15 - Zuzana Megályová a spol. - prenájom 11 b.j.


004/15
Zmluva o nájme bytu
Zuzana Megályová a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

003/15 - Lőrinczová Magdaléna - prenájom 11 b.j.


003/15
Zmluva o nájme bytu
Lőrinczová Magdaléna
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

002/15 - Lőrincz Barnabáš a spol. - prenájom 11 b.j.


002/15
Zmluva o nájme bytu
Lőrincz Barnabáš a spol.
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015

001/15 - Csicsayová Margita - prenájom 11 b.j.


001/15
Zmluva o nájme bytu
Csicsayová Margita
prenájom 11 b.j.
0.00
02.01.2015
03.01.2015
02.01.2015
č.sp.12/2015