Navigácia

Obsah

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 03. marca 2021!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2021. március 03-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 05. februára 2021!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2021. február 05-én!

Zber odpadu s firmou FCC Slovensko s.r.o. - Hulladékszállítás FCC Slovensko s.r.o.

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. Stiahnuté: 366x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2018 Stiahnuté: 283x | 29.01.2018

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2019 Stiahnuté: 231x | 04.01.2019

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2020 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, fém elszállításának időpontja 2020-ban Stiahnuté: 100x | 05.02.2020

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2021 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, fém elszállításának időpontja 2021-ben Stiahnuté: 14x | 17.12.2020

Zber odpadu na Zberný dvor Čiližská Radvaň - Hulladékszállítás Gyűjtőudvar Csilizradvány

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov Stiahnuté: 363x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2018 Stiahnuté: 307x | 03.01.2018

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2019 Stiahnuté: 248x | 07.01.2019

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2020 - Másodlagos nyersanyagok begyűjtési időpontjai 2020 Stiahnuté: 141x | 20.12.2019

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2021 - Másodlagos nyersanyagok begyűjtési időpontjai 2021 Stiahnuté: 14x | 29.12.2020

Stránka

  • 1