Navigácia

Obsah

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 1. februára 2023!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2023. február 1-jén!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 03. februára 2023!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2023. február 03-án!

Zber odpadu s firmou FCC Slovensko s.r.o. - Hulladékszállítás FCC Slovensko s.r.o.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu zpred rod. domov za rok 2022- Plasty - Vrecia Stiahnuté: 83x | 01.12.2021

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. Stiahnuté: 489x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2018 Stiahnuté: 378x | 29.01.2018

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2019 Stiahnuté: 317x | 04.01.2019

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2020 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, fém elszállításának időpontja 2020-ban Stiahnuté: 194x | 05.02.2020

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2021 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, fém elszállításának időpontja 2021-ben Stiahnuté: 125x | 17.12.2020

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2022 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, üveg elszállításának időpontja 2022-ben Stiahnuté: 73x | 01.12.2021

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2023 - Háztartási hulladék, papír, műanyag, üveg elszállításának időpontja 2023-ban Stiahnuté: 12x | 15.12.2022

Zber odpadu na Zberný dvor Čiližská Radvaň - Hulladékszállítás Gyűjtőudvar Csilizradvány

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov Stiahnuté: 479x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2018 Stiahnuté: 395x | 03.01.2018

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2019 Stiahnuté: 347x | 07.01.2019

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2020 - Másodlagos nyersanyagok begyűjtési időpontjai 2020 Stiahnuté: 231x | 20.12.2019

Stránka

  • 1