Navigácia

Obsah

O nás

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 709 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Uvedená listina spomína teda obec ako majetok rábskej diecézy. Bývalý majetok rábskeho hradu v roku 1284 kráľ Ladislav IV. daroval zvonárom a poddaným rábskeho biskupa, neskôr tu mohli nadobúdať majetky aj svetské osoby. V roku 1453 Ján Hunyadi potvrdil výsady, ktoré Balončanom udelil Štefan I. a podľa ktorých nemuseli odvádzať desiatok ani dane. V listinách z roku 1544 a 1565 sa obec spomína ako súčasť rábskeho hradu, avšak už v súpise z roku 1609 je uvedená ako majetok rábskeho kanonika a tento stav trval až do začiatku 19.storočia. V dedine bývali kapitulánski zvonári, ktorí do polovice 16. storočia chodili zvoniť do Györu. V 16.storočia obec rozvrátili Turci a neskôr v roku 1809 vojská Napoleóna.

Územie Baloňa bolo do 18.storočia močaristé, jeho pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo rybolovom, načo poukazuje aj erb obce. Vylovené ryby predávali na trhoch v Györi, Bratislave a vo Viedni. Na začiatku 20.storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 709 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Baloň je právom hrdý na aktívny športový život, dôkazom toho je miestne futbalové družstvo a oddelenie stolného tenisu. Medzi pozoruhodnosti obce patrí klasicistický kostol postavený v roku 1835 a obecný dom postavený v roku 1997.