Obsah

Cirkev

                  templom                                                     Rímsko-katolický farský úrad
Adresa: 930 08 Baloň 2
Pavol Nagy - rímsko-katolický farár
Tel. č.:  0908/588768