Navigácia

Obsah

Škôlstvo, kultúra

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Óvoda
Balony 254
Adresa: 930 08 Baloň 254
č.tel. 0910 415 910
ms.balon@gmail.com

Identifikačný kód zariadenia: 710002343
Zriaďovateľ: Obec Baloň

Riaditeľka MŠ: Eva Csicsayová
Učiteľky MŠ:
Judita Tárnoková
Mgr. Vass Edina

Veľkosť zariadenia: 2 triedy
Počet detí: 23
Prevádzková doba: od 6,30 hod. do 16.30 hod.
 
 
Obecný dom
Budova bola postavená v roku 1997, má kapacitu 300 miest. Je vybavená s kuchyňou. Ideálne je na kultúrne predstavenia, rôzne prednášky, akcie a zábavy.

Adresa: 930 08 Baloň 302
č.tel. 031/5542116
Vedúca: Mgr. Mónika Szabó
V budove sídli
 
 
Obecná knižnica
S počtom čitateľov 40, knižný fond 4500 ks
Vedúca: Mgr. Mónika Szabó
č. tel. 031/5542116
Návštevné hodiny: Štvrtok od 14.00 do 17.30 hod.