Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 79x | 28.02.2023

Žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme bytu - Kérelem a bérleti szerződés meghosszabbítására Stiahnuté: 251x | 12.12.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Baloň - Kérvény támogatásra a községi költségvetésből Stiahnuté: 611x | 03.12.2019

Odbor stavebný - Építésügyi főosztály

Žiadosť na zvláštne užívanie MK - rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 212x | 04.08.2020

Správne poplatky - Igazgatási költségek Stiahnuté: 277x | 12.12.2019

Építtető / műszaki ellenőr személyének módosítása iránti kérelem, Építkezés befejezésének hosszabbítása iránti kérelem, Befejezetlen építmény módosítása iránti kételem, Engedély érvényességének hosszabbítása iránti kérelem Stiahnuté: 265x | 12.12.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - predĺženiu termínu dokončenie stavby Stiahnuté: 251x | 12.12.2019

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením Stiahnuté: 268x | 12.12.2019

Vyhlásenie - kolaud. Stiahnuté: 246x | 12.12.2019

Vyhlásenie - stavené povolenie Stiahnuté: 225x | 12.12.2019

Területi végzés az épület elhelyezéséről iránti kérelem, Építési engedély kérelme, Fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelem, Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuté: 359x | 29.11.2019

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 248x | 29.11.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 263x | 29.11.2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 310x | 29.11.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 267x | 29.11.2019

Használatbavételi engedély iránti kérelem és Módosított használatbavételi engedély iránti kérelem Stiahnuté: 248x | 29.11.2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 242x | 29.11.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 281x | 29.11.2019

Stránka

  • 1