Obsah

Archív Zmluvy

030/14 - ZSE Energia - el. energia č.d. 59


030/14
Zmluva o združenej dodávke elektriny
ZSE Energia
el. energia č.d. 59
0.00
19.12.2014
20.12.2014
napr. Na dobu neurčitú...
19.12.2014
č.sp.304/14

029/14 - ÚPSVaR Dunajská Streda - Realizácia prac.činnosti pre občanov v hm.núdzi v r.2015


029/14
Dohoda podľa § 10 z.č. 417/13 Z.z.
ÚPSVaR Dunajská Streda
Realizácia prac.činnosti pre občanov v hm.núdzi v r.2015
0.00
20.11.2014
01.01.2015
30.06.2015
18.12.2014
č.sp. 299/14

028/14 - ÚPSVaR Dunajská Streda - zabezpečenie realizácie akt.čin.v r. 2015


028/14
Dohoda podľa § 12 z.č.417/2013 Z.z.
ÚPSVaR Dunajská Streda
zabezpečenie realizácie akt.čin.v r. 2015
0.00
14.11.2014
01.01.2015
31.12.2014
18.12.2014
č.sp.298/14

027/14 - Slovak Telekom a.s. - verejná telefónna služba


027/14
Zmluva o poskytovaní služieb+dodatok
Slovak Telekom a.s.
verejná telefónna služba
0.00
25.11.2014
26.11.2014
26.11.2016
26.11.2014
č.sp.273/14

026/14 - Bala a.s. - Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodového plášťa MŠ Baloň


026/14
Zmjluva o dielo č. 118/2014/2
Bala a.s.
Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodového plášťa MŠ Baloň
197 835.73
10.11.2014
12.11.2014
11.11.2014
č.sp.267/14

025/14 - Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia - podpora opatrovateľskej služby


025/14
Dodatok č. 2 k zmluve
Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia
podpora opatrovateľskej služby
0.00
10.11.2014
11.11.2014
30.09.2015
10.11.2014
č.sp.201/14-262

024/14 - Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia - podpora opatrovateľskej služby


024/14
Dodatok k zmluve
Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia
podpora opatrovateľskej služby
0.00
28.10.2014
29.10.2014
30.09.2015
28.10.2014
č.sp.201/14-229,253

023/14 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - dodávka vody z verejného vodovodu


023/14
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
dodávka vody z verejného vodovodu
0.00
19.09.2014
20.09.2014
02.10.2014
č.spé.213/14-221

022/14 - Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia - podpora opatrovateľskej služby


022/14
Zmluva o spolupráci
Implem.agentúra pre OP zamestnanosť a sociáolna inklúzia
podpora opatrovateľskej služby
0.00
01.10.2014
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2014
č.sp.201/14-229

021/14 - ÚPSVaR Dunajská Streda - Dohoda o realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby


021/14
Dohoda č.40/§52a/2014
ÚPSVaR Dunajská Streda
Dohoda o realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
326.00
25.09.2014
01.10.2014
31.03.2015
26.09.2014
č.sp. 230/14

020/14 - Slovakia Energy s.r.o. - EE súp.č. 105


020/14
Zmluva o dodávke EE
Slovakia Energy s.r.o.
EE súp.č. 105
10.00
23.07.2014
24.07.2014
18.09.2014
č.sp. 180/14

019/14 - SPP a.s. - plyn- č.súp. 105


019/14
Zmluva o dodávke plynu
SPP a.s.
plyn- č.súp. 105
0.00
01.07.2014
01.07.2014
26.08.2014
č.sp.206/14

018/14 - Rightaudit s.r.o. - overenie fin.výkazov a účt.záv.r,2013


018/14
Zmluva o poskytovaní služieb
Rightaudit s.r.o.
overenie fin.výkazov a účt.záv.r,2013
500.00
20.08.2014
20.08.2014
26.08.2014
č.sp.205/14

017/14 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - dodávka vody z verejného vodovodu


017/14
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
dodávka vody z verejného vodovodu
0.00
09.07.2014
09.07.2014
15.08.2014
č.sp. 173/14

016/14 - Ultima Ratio s.r.o. - Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodového plášťa MŠ Baloň


016/14
Zmluva o realizácií verejného obstarávania
Ultima Ratio s.r.o.
Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodového plášťa MŠ Baloň
2 000.00
17.07.2014
17.07.2014
17.07.2014
č.sp.147/147-182

015/14 - ÚPSVaR Dunajská Streda - Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti


015/14
Dodatok č.1/2014/NS/§50j k dohode č. 26/§50j/NS/2014
ÚPSVaR Dunajská Streda
Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti
0.00
14.07.2014
14.07.2014
15.07.2014
č.sp.102/14, 113/14,181/14

014/14 - Jókaiho nadácia- Jókai Alapítvány - darovanie finančnej čiastky


014/14
Darovacia zmluva
Jókaiho nadácia- Jókai Alapítvány
darovanie finančnej čiastky
150.00
14.07.2014
14.07.2014
31.12.2014
14.07.2014
č.sp. 178/14

013/14 - Trnavský samosprávny kraj - Dotácia na projekt: Spoločné posedenie starých a osamelých občanov


013/14
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Dotácia na projekt: Spoločné posedenie starých a osamelých občanov
200.00
08.07.2014
07.07.2014
10.12.2014
08.07.2014
č. sp.117/14-172

012/14 - Geodetický a kartogr.ústav Bratislava - Za údaje z katastra nehn.


012/14
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z inf.systému kat.nehn.
Geodetický a kartogr.ústav Bratislava
Za údaje z katastra nehn.
0.00
20.06.2014
21.06.2014
31.12.2014
25.06.2014
č.sp.127/14011/14 - Komunálna poisťovňa - poistenie učebných pomôcok MŠ


011/14
Zmluva pre poistnie majetku a zodpovednosti za škodu
Komunálna poisťovňa
poistenie učebných pomôcok MŠ
18.96
18.06.2014
18.06.2014
napr. Na dobu neurčitú...
18.06.2014
č.sp.157/14

010/14 - Trnavský samosprávny kraj - Dotácia na projekt: Oblečenie pre čl. skupiny moderného tanca


010/14
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Dotácia na projekt: Oblečenie pre čl. skupiny moderného tanca
200.00
16.06.2014
16.06.2014
31.12.2014
18.06.2014
č.sp.117/14-155

009/14 - Trnavský samosprávny kraj - Dotácia na projekt: Spieva celá dedina


009/14
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj
Dotácia na projekt: Spieva celá dedina
250.00
11.06.2014
11.06.2014
31.12.2014
13.06.2014
č. 117/14-152

008/14 - ÚPSVaR Dunajská Streda - realizácia prac.činnosti prostredn.občanov v hmotnej núdzi


008/14
Dohoda podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.
ÚPSVaR Dunajská Streda
realizácia prac.činnosti prostredn.občanov v hmotnej núdzi
0.00
04.06.2014
04.06.2014
31.12.2014
04.06.2014

007/14 - P4U s.r.o. - Spracovanie žiadosti o poskytnuitie podpory z Envir.fondu


007/14
Zmluva o dielo
P4U s.r.o.
Spracovanie žiadosti o poskytnuitie podpory z Envir.fondu
999.00
23.05.2014
23.05.2014
napr. Na dobu neurčitú...
23.05.2014

006/14 - Slovak Telekom - hlasové služby a internet


006/14
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom
hlasové služby a internet
29.99
13.05.2014
13.05.2014
napr. Na dobu neurčitú...
13.05.2014

005/14 - Úrad práce soc.vecí a rodiny - Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti


005/14
Dohoda č.26/§50j/NS2014
Úrad práce soc.vecí a rodiny
Poskytovanie prísp.na podporu rozvoja miest. a region.zamestnanosti
5 700.14
28.04.2014
01.05.2014
31.01.2015
30.04.2014

004/14 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - Prevádzkovanie ver.vod.Techn.vybav.13 RD a 11.byt.dom


004/14
Zmluva o prevádzkovaní č. 40/01/13936/13
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Prevádzkovanie ver.vod.Techn.vybav.13 RD a 11.byt.dom
0.00
10.04.2014
10.04.2014
napr. Na dobu neurčitú...
10.04.2014

003/14 - Udvarhelyi Peter a manž. - nájom 11 b.j.


003/14
Zmluva o nájme bytu
Udvarhelyi Peter a manž.
nájom 11 b.j.
0.00
31.01.2014
01.02.2014
03.02.2014

001/14 - UPSVaR - aktualizácia plnolet.obč.v dom.l


001/14
Dohoda o podmienkach vyk.MOS
UPSVaR
aktualizácia plnolet.obč.v dom.l
0.00
31.01.2014
01.01.2014
31.12.2014
03.02.2014

002/14 - ZŠ Móra Kóczána Č.Radvaň - nenávratná dotácia


002/14
Dohoda o poskytnutí dotácie
ZŠ Móra Kóczána Č.Radvaň
nenávratná dotácia
100.00
30.01.2014
30.01.2014
31.01.2014