Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2019

Dohoda č. 19*04/012/6

059/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

07.10.2019

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 2/2019

058/19

Neuvedené

Tibor Kovács

Obec Baloň

07.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

057/19

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

01.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

056/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

01.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

055/19

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

30.09.2019

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

054/19

Neuvedené

Horváthová Melinda

Obec Baloň

18.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

053/19

600,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Baloň

02.09.2019

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 1/2019

052/19

Neuvedené

Rudolf Adamiczky

Obec Baloň

02.09.2019

Dohoda o rušení nájomného vzťahu

051/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

07.08.2019

Zmluva o bežnom účte

050/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

02.08.2019

Zmluva o nájme bytu

049/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

31.07.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejních služieb

048/19

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

22.07.2019

Zmluva č. 004-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

047/19

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

19.07.2019

Zmluva č.1235/2019/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

046/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

19.07.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1035/2019/D

045/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

19.07.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 680/2019/UZ

044/19

49 484,23 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

15.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

043/19

Neuvedené

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

15.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

042/19

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

15.07.2019

Nálomná zmluva č. 3857/2018

041/19

Neuvedené

Medzičilizie akciová spoločnosť

Obec Baloň

03.07.2019

Darovacia zmluva

040/19

300,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Baloň

03.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

039/19

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

18.06.2019

Zmluva č. 028-DS-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

038/19

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2019

Zmluva č. 18-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

037/19

700,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

036/19

Neuvedené

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

10.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

035/19

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: