Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

053/23

Neuvedené

Vörös Karol

Obec Baloň

22.05.2023

Sponzorská - darovacia zmluva

052/23

100,00 EUR

Ing. Ladislav Hupka

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

051/23

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

050/23

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

049/23

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

048/23

Neuvedené

Csaba Kušnír

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

047/23

5,30 EUR

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

046/23

5,30 EUR

Szilárd Both

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

045/23

5,30 EUR

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

044/23

5,30 EUR

Csaba Kušnír

Obec Baloň

10.05.2023

Zmluva o nájme bytu

043/23

Neuvedené

Monika Vasiová

Obec Baloň

09.05.2023

Zmluva

042/23

Neuvedené

Gyimesi és Kertész Kft.

Obec Baloň

02.05.2023

Zmluva č. 323 0083 o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

041/23

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

25.04.2023

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

040/23

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

24.04.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 8 zo dňa 01.12.2021

039/23

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

21.04.2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre 4lena ZMOS

038/23

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Baloň

20.04.2023

Zmluva o dielo

037/23

31 407,17 EUR

KALORIM s.r.o.

Obec Baloň

18.04.2023

Zmluva o nájme bytu

036/23

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

14.04.2023

Zmluva o nájme bytu

035/23

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

14.04.2023

Zmluva o nájme bytu

034/23

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

14.04.2023

Zmluva o prenájme beytových priestorov č. 6/2023

033/23

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

12.04.2023

Zmluva o nájme bytu

032/23

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

12.04.2023

Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby

031/23

Neuvedené

TS, s.r.o.

Obec Baloň

12.04.2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

030/23

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baloň

05.04.2023

Zmluva o nájme bytu

029/23

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: