Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2023

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2023/32-041

099/23

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Baloň

12.12.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

098/23

130,00 EUR

Rákóczi Hálózat - Siet Rákócziho

Obec Baloň

22.11.2023

Zmluva o grantovom účte

097/23

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

22.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 11/2023

096/23

Neuvedené

Zsolt Rajkovics

Obec Baloň

22.11.2023

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

095/23

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

22.11.2023

Príkazná zmluva

094/23

250,00 EUR

Alexander Korček

Obec Baloň

21.11.2023

Zmluva o dielo

093/23

500,00 EUR

Olivér Bartalos

Obec Baloň

16.11.2023

Zmluva o nájme nebytových úriestorov

092/23

50,00 EUR

Igor Balog

Obec Baloň

16.11.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.3.2023

091/23

Neuvedené

Klavire.eu s.r.o.

Obec Baloň

15.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 10/2023

090/23

Neuvedené

Ladislav Dioszegi a Szabina Dioszegi

Obec Baloň

15.11.2023

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

089/23

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

13.11.2023

Zmluva o dodávke pitnej vody a úprave práv a povinnosti vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov

088/23

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

08.11.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských sluťieb

087/23

Neuvedené

AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Baloň

07.11.2023

Dohoda č. 23/04/010/13

086/23

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

03.11.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 9/2023

085/23

Neuvedené

Gabriel Molnár a Klaudia Volicsová

Obec Baloň

31.10.2023

Darovacia zmluva

084/23

Neuvedené

Mesto Gabčíkovo

Obec Baloň

30.10.2023

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu

083/23

Neuvedené

Gergely Udvarhelyi a Erika Némethová

Obec Baloň

30.10.2023

Rámcová zmluva o spolupráci

082/23

180,40 EUR

MAS Podunajsko, o.z.

Obec Baloň

25.10.2023

Kúpna zmluva

081/23

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

17.10.2023

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

080/23

Neuvedené

Radovan Hlôška

Obec Baloň

09.10.2023

Zmluva o poskytnutí služieb č. 13/2023

079/23

Neuvedené

Ing. Ingrid Lipovksá CONSULTING

Obec Baloň

05.10.2023

Zmluva o bezodplatnom užívaní nehnuteľnosti

078/23

Neuvedené

Rímskokatolická cirkev farnosť Baloň

Obec Baloň

18.09.2023

Kúpna zmluva

077/23

510,00 EUR

Radovan Hlôška

Obec Baloň

13.09.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

076/23

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Baloň

13.09.2023

Kúpna zmluva

075/23

128,00 EUR

Tibor Kulacs a manž. Helena Kulacsová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: