Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2023

Kúpna zmluva

077/23

510,00 EUR

Radovan Hlôška

Obec Baloň

13.09.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

076/23

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Baloň

13.09.2023

Kúpna zmluva

075/23

128,00 EUR

Tibor Kulacs a manž. Helena Kulacsová

Obec Baloň

11.09.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

074/23

40,00 EUR

Roland Sluka

Obec Baloň

05.09.2023

Hromadná licenčná zmluva

073/23

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Baloň

04.09.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov, č.: ZoPS-04--Balon zo dňa 29.11.2022

072/23

Neuvedené

Obec Ňárad

Obec Baloň

30.08.2023

Zmluva o nájme bytu

071/23

Neuvedené

Patrik Sebő

Obec Baloň

30.08.2023

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

070/23

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

17.08.2023

Darovacia zmluva

069/23

300,00 EUR

Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani

Obec Baloň

15.08.2023

Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia

068/23

1 500,00 EUR

KoronArt O.Z.

Obec Baloň

01.08.2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/K/DS/0004

067/23

1 050,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

25.07.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

066/23

Neuvedené

Mónika Vörösová

Obec Baloň

25.07.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

065/23

435,00 EUR

Erika Bartalosová

Obec Baloň

24.07.2023

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s dobrým stavebným odpadom a objemným odpadom

064/23

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

13.07.2023

Zmluva o nájme pozemkov Č. 362/2022-1

063/23

1,00 EUR

Obec Dolný Štál

Obec Baloň

12.07.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

062/23

18 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Baloň

11.07.2023

Dodatok č. 1 K Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 309070AKI5

061/23

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Baloň

29.06.2023

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

060/23

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Baloň

26.06.2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/P/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie

059/23

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

26.06.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

058/23

Neuvedené

Radovan Hlôška

Obec Baloň

16.06.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 8/2023

057/23

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

14.06.2023

Darovacia zmluva

056/23

400,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Baloň

09.06.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

055/23

4 765,56 EUR

ARNAGYS partner s.r.o.

Obec Baloň

05.06.2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/04/054/55 zo dňa 23.03.2023

054/23

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

24.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

053/23

Neuvedené

Vörös Karol

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: