Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2022

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

067/22

Neuvedené

Sandal Erik a Kristína Juhászová

Obec Baloň

21.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1 zo dňa 24.6.2022

066/22

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

21.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 7 zo dňa 8.12.2021

065/22

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

21.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10 zo dňa 15.12.2021

064/22

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

21.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 6/2022 zo dňa 08.12.2021

063/22

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

21.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 4/2022 zo dňa 15.12.2021

062/22

Neuvedené

Peter Olláry

Obec Baloň

20.12.2022

Dohoda č. 22/04/010/74

061/22

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 4 zo dňa 13.12.2021

060/22

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3 zo dňa 07.12.2021

059/22

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 8 zo dňa 01.12.2021

058/22

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 2/2022 zo dňa 08.12.2021

057/22

Neuvedené

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 9/2022 zo dňa 25.04.2022

056/22

Neuvedené

Gergely Udvarhelyi a Erika Némethová

Obec Baloň

20.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č.7/2022

055/22

Neuvedené

Štefan Szalai a Nikoleta Udvarhelyiová

Obec Baloň

15.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 6 zo dňa 01.12.2021

054/22

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 3/2022 zo dňa 6.12.2021

053/22

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 5 zo dňa 6.12.2021

052/22

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2019

051/22

Neuvedené

EPIC Partner a.s.

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve bytu č. 11 zo dňa 03.12.2021

050/22

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme bytových priestorov č. 5/2022 zo dňa 08.12.2021

049/22

Neuvedené

Viola Nagyová

Obec Baloň

14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9 zo dňa 03.12.2021

048/22

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

02.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov

047/22

Neuvedené

Obec Ňárad

Obec Baloň

23.11.2022

Kúpna zmluva č. 181/2022

046/22

13 236,00 EUR

IP HOME Slovakia, s.r.o.

Obec Baloň

22.11.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

045/22

150,00 EUR

Mária Szabóová

Obec Baloň

08.11.2022

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunaĺnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

044/22

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

04.11.2022

Dohoda 22/04/054/153

043/22

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: