Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.06.2023

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

060/23

Neuvedené

ROVAMI zber s.r.o.

Obec Baloň

26.06.2023

Zmluva č. 2023/OBC/R/P/DS/0005 o poskytnutí účelovej dotácie

059/23

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

26.06.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

058/23

Neuvedené

Radovan Hlôška

Obec Baloň

16.06.2023

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 8/2023

057/23

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

14.06.2023

Darovacia zmluva

056/23

400,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Baloň

09.06.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

055/23

4 765,56 EUR

ARNAGYS partner s.r.o.

Obec Baloň

05.06.2023

Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/04/054/55 zo dňa 23.03.2023

054/23

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

24.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

053/23

Neuvedené

Vörös Karol

Obec Baloň

22.05.2023

Sponzorská - darovacia zmluva

052/23

100,00 EUR

Ing. Ladislav Hupka

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

051/23

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

050/23

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

049/23

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

16.05.2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

048/23

Neuvedené

Anita Muszay

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

047/23

5,30 EUR

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

046/23

5,30 EUR

Szilárd Both

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

045/23

5,30 EUR

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

16.05.2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku

044/23

5,30 EUR

Csaba Kušnír

Obec Baloň

10.05.2023

Zmluva o nájme bytu

043/23

Neuvedené

Monika Vasiová

Obec Baloň

09.05.2023

Zmluva

042/23

Neuvedené

Gyimesi és Kertész Kft.

Obec Baloň

02.05.2023

Zmluva č. 323 0083 o poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

041/23

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

25.04.2023

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

040/23

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

24.04.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 8 zo dňa 01.12.2021

039/23

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

21.04.2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre 4lena ZMOS

038/23

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Baloň

20.04.2023

Zmluva o dielo

037/23

31 407,17 EUR

KALORIM s.r.o.

Obec Baloň

18.04.2023

Zmluva o nájme bytu

036/23

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: