Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.11.2022

319/2022

odvoz odp. vody

1 656,00 EUR

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

24.11.2022

318/2022

za režijné náklady MŠ

1 020,00 EUR

Školská jedáleň ZŠ

Obec Baloň

24.11.2022

317/2022

za plyn

20,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

320/2022

predplatné učto ROPO a OBCI

195,00 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Obec Baloň

24.11.2022

315/2022

Verejné obstarávanie "Wifi pre Teba"

700,00 EUR

VV3 s.r.o.

Obec Baloň

24.11.2022

314/2022

poháre pre úrad

149,76 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Baloň

24.11.2022

316/2022

poplatok SOZA

104,52 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Baloň

24.11.2022

313/2022

advokátske služby

2 900,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová

Obec Baloň

24.11.2022

312/2022

bagrovanie jazera

2 565,60 EUR

AGROMEL spol. s.r.o.

Obec Baloň

24.11.2022

311/2022

Obedy deň dôchodcov, stretnutie starostov

1 584,00 EUR

Marian Vörös

Obec Baloň

24.11.2022

307/2022

el. energia

-90,39 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

306/2022

el. energia

-250,91 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

310/2022

hlasová služba

24,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

309/2022

odvoz a uloženie odpadu

1 313,34 EUR

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

24.11.2022

305/2022

el. energia

551,77 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

304/2022

el. energia

43,32 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

303/2022

hlasová služba

50,75 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

302/2022

hlasová služba

57,41 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

301/2022

hlasová služba

138,65 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

300/2022

el. energia

203,46 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

299/2022

el. energia

177,07 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

297/2022

za plyn

8,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

296/2022

za plyn

495,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

295/2022

za plyn

802,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

24.11.2022

294/2022

za plyn

830,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: