Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

016/20

Neuvedené

Eva Csibaová

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o podnájme bytvých priestorov č. 5/2020

015/20

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o nájme bytu

014/20

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

22.01.2020

Zmluva o nájme bytu

013/20

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

21.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 3/2020

012/20

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

21.01.2020

Zmluva o podnájmebytových priestorov č. 1/2020

011/20

Neuvedené

Bognárová Mária

Obec Baloň

21.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 6/2020

010/20

Neuvedené

Rudolf Adamiczky

Obec Baloň

21.01.2020

Zmluva o nájme bytu

009/20

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

15.01.2020

Zmluva o nájme bytu

008/20

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

13.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/20

Neuvedené

Eva Csibaová

Obec Baloň

13.01.2020

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 4/2020

007/20

Neuvedené

Tibor Kovács

Obec Baloň

13.01.2020

Zmluva o nájme bytu

006/20

Neuvedené

Mónika Kulacsová a spol.

Obec Baloň

13.01.2020

Zmluva o nájme bytu

005/20

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

13.01.2020

Zmluva o nájme bytu

004/20

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

09.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2020

003/20

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

09.01.2020

Zmluva o nájme bytu

002/20

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

09.01.2020

Zmluva o nájme bytu

001/20

Neuvedené

Edita Siposová

Obec Baloň

09.01.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

066/19

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

20.12.2019

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

065/19

Neuvedené

Mikolaiová Csilla

Obec Baloň

10.12.2019

Zmluva č. 5/2019

064/19

Neuvedené

Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani

Obec Baloň

10.12.2019

Zmluva o dielo

063/19

400,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Baloň

04.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovaom úvere č. 680/2019/UZ

1/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

27.11.2019

Dohoda číslo 19/04/052/40

062/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

13.11.2019

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

061/19

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

21.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

060/19

1 260,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala, cert. audítor

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: