Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2018

Zmulva o dielo

050/18

33 874,05 EUR

PTS-Beton s.r.o.

Obec Baloň

28.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075TT140001

049/18

30 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Baloň

28.06.2018

Zmluva č. 2 - SZ DS - 06/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

043/18

600,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

21.06.2018

Zmluva č. 0022-PRB/2018

042/18

3 750,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Baloň

21.06.2018

Zmluva č. 0021-PRB/2018

041/18

150 780,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Baloň

20.06.2018

Záložná zmluva č. 200/110/2018

040/18

294 021,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Baloň

18.06.2018

Rámcová zmluv č. 008/2018

039/18

Neuvedené

OVD - ovocinárske družstvo

Obec Baloň

06.06.2018

Zmluva o úvere

037/18

226 170,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Baloň

31.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

038/18

Neuvedené

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

045/18

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

25.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

044/18

Neuvedené

Asseco Solutions, a.s.

Obec Baloň

24.05.2018

Zmluva o využívaní elektronickyćh služieb

035/18

Neuvedené

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Baloň

22.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

034/18

Neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Baloň

15.05.2018

Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu

032/18

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

02.05.2018

Zmluva o naájme bytu

031/18

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

02.05.2018

Zmluva o nájme bytu

030/18

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

30.04.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

029/18

Neuvedené

Margita Csicsayová

Obec Baloň

30.04.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

028/18

Neuvedené

Keszegh Adrián a Keszegh Éva

Obec Baloň

23.04.2018

Zmluva o o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

027/18

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

03.04.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

025/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

28.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

024/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.03.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

023/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

12.03.2018

Zámenná zmluva

021/18

Neuvedené

Rímskokatolícka Cirkev, Biskupstvo Nitra

Obec Baloň

28.02.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

019/18

Neuvedené

Obec Baloň

Kosár Peter

27.02.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov

018/18

208,77 EUR

Eva Csibaová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: