Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

054/24

100,00 EUR

CZ Team s.r.o.

Obec Baloň

10.06.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPPoločne pre komunity č. 97052024

053/24

1 500,00 EUR

Centrum per filantropiu n.o., Partner Nadácie SPP

Obec Baloň

10.06.2024

Zmluva o dielo č. 10/2024

052/24

1 500,00 EUR

FEMAR SK, spol. s.r.o.

Obec Baloň

03.06.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

051/24

13 215,00 EUR

EZÚS Rába-Dunaj-Váh

Obec Baloň

23.05.2024

Zmluva o dielo

050/24

6 523,40 EUR

ADRIAN SZEGHY

Obec Baloň

21.05.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 18/2024

049/24

Neuvedené

Patrik Sebő

Obec Baloň

14.05.2024

Zmluva č. 2024/OBC/R/P/DS/0007 o poskytnutí účelovej dotácie

048/24

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

14.05.2024

Zmluva o termínovanom úvere č. 148/001/24

047/24

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

02.05.2024

D O D A T O K č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu

046/24

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Baloň

02.05.2024

Zmluva o dielo

045/24

72 479,66 EUR

Štefan Gajer - GAGAKO

Obec Baloň

18.04.2024

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

044/24

100,00 EUR

Attila Bartalos

Obec Baloň

15.04.2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

043/24

Neuvedené

Roland Sluka

Obec Baloň

11.04.2024

Zmluva o pokytnutí dotácie č. 2024/372

042/24

12 000,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenáme bytových priestorov č. 20/2024

041/24

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 19/2024

040/24

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 17/2024

039/24

Neuvedené

Monika Vasiová

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 16/2024

038/24

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 6/2024

037/24

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č.15/2024

036/24

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 14/2024

035/24

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 13/2024

034/24

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 12/2024

033/24

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 11/2024

032/24

Neuvedené

Edita Siposová

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 10/2024

031/24

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

10.04.2024

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 9/2024

030/24

Neuvedené

Ernest Nagy

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: