Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9 zo dňa 03.12.2021

048/22

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

02.12.2022

Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov

047/22

Neuvedené

Obec Ňárad

Obec Baloň

23.11.2022

Kúpna zmluva č. 181/2022

046/22

13 236,00 EUR

IP HOME Slovakia, s.r.o.

Obec Baloň

22.11.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

045/22

150,00 EUR

Mária Szabóová

Obec Baloň

08.11.2022

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunaĺnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

044/22

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

04.11.2022

Dohoda 22/04/054/153

043/22

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

24.10.2022

Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

042/22

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Baloň

24.10.2022

Zmluva č.: 2/1000190144 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizávoiu

041/22

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

17.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

040/22

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Baloň

17.10.2022

Zmluva o dodávke plynu

039/22

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

27.09.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

038/22

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

20.09.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

037/22

550,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Baloň

16.09.2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

036/22

83,06 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Baloň

13.09.2022

Kúpna zmluva

035/22

324,00 EUR

Ladislav Czirák

Obec Baloň

22.08.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní zo dňa 23.9.2020

034/22

Neuvedené

Občianske združenie DOG AZYL

Obec Baloň

11.08.2022

Zmluva o grantovom účte

033/22

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

10.08.2022

Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

032/22

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

10.08.2022

Zámenná zmluva

031/22

Neuvedené

Attila Bartalos a manž. Erika Bartalosová

Obec Baloň

09.08.2022

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3857/2018

030/22

Neuvedené

Medzičilizie akciová spoločnosť

Obec Baloň

03.08.2022

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

029/22

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

15.07.2022

Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-009

028/22

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Baloň

11.07.2022

Sprostredkovateľská zmluva

027/22

1 400,00 EUR

Koral Tribute Band

Obec Baloň

06.07.2022

Zmluva o nájme bytu

026/22

Neuvedené

Gábor Veisz

Obec Baloň

06.07.2022

Nájomná zmluva odočasnom užívaní pozemku

025/22

Neuvedené

Štefan Takács

Obec Baloň

27.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

024/22

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: