Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2022

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

023/22

Neuvedené

Mónika Kulacsová a spol.

Obec Baloň

17.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

022/22

Neuvedené

Jozef Németh

Obec Baloň

14.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

021/22

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

14.06.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

020/22

Neuvedené

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

07.06.2022

Darovacia zmluva

019/22

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Baloň

02.06.2022

Zmluva o dielo č. 0032022

018/22

100,00 EUR

Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.

Obec Baloň

17.05.2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

017/22

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

16.05.2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/DS/0077 o poskytnutí účelovej dotávie

016/22

1 500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

03.05.2022

Zmluva č. 322 0086 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

015/22

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

02.05.2022

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 1/2021

014/22

Neuvedené

Urbár - pozemkové spoločenstvo Baloň

Obec Baloň

02.05.2022

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 9/2022

013/22

Neuvedené

Gergely Udvarhelyi a Erika Némethová

Obec Baloň

29.04.2022

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

012/22

Neuvedené

Kozmová Beáta

Obec Baloň

11.04.2022

Zámenná zmluva

011/22

Neuvedené

Marian Vörös

Obec Baloň

05.04.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb

010/22

Neuvedené

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

30.03.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

009/22

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

28.03.2022

Zámenná zmluva

008/22

Neuvedené

Medzičilizie akciová spoločnosť

Obec Baloň

24.03.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

007/22

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

01.03.2022

Darovacia zmluva

006/22

300,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Baloň

28.02.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

005/22

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

28.02.2022

Nájomná zmluva o dočasnom uzívaní pozemku

004/22

Neuvedené

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

28.02.2022

Kúpna zmluva

003/22

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

18.02.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

002/22

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

15.02.2022

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

001/22

Neuvedené

Erika Tóthová

Obec Baloň

10.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve oposkytovaní služieb

075/21

Neuvedené

Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS

Obec Baloň

05.01.2022

DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

074/21

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: