Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

003/19

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

002/19

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

001/19

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

01.01.2019

Zmluva č. ZNR 111120182

014/19

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Baloň

26.11.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-013

074/18

Neuvedené

Obec Baloň

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

13.11.2018

Záložná zmluva č. 0021-PRB/2018/ Z

073/18

150 780,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Baloň

18.10.2018

Zmluva č.: 2/1000114406 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vô verejnou kanalizáciou

068/18

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

16.10.2018

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

072/18

25 964,40 EUR

PTS-Beton s.r.o.

Obec Baloň

11.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

070/18

540,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Baloň

02.10.2018

Podnikateľská zmluva

071/18

Neuvedené

Játszótér 2006 Kft.

Obec Baloň

01.10.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

060/18

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

01.10.2018

Zmluva o dodávke olynu

059/18

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

25.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

058/18

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č.7/2018

012/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 9/2018

067/18

227,08 EUR

Judita Tóthová

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 6/2018

069/18

239,26 EUR

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 4/2018

066/18

362,56 EUR

Horváthová Melinda

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 8/2018

065/18

192,92 EUR

Kozmová Beáta

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 2/2018

064/18

232,09 EUR

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 3/2018

063/18

238,02 EUR

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnýjme bytových priestorov č. 5/2018

062/18

208,77 EUR

Eva Csibaová

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 1/2018

061/18

199,09 EUR

Bognárová Mária

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Judita Tóthová

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: