Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

034/18

Neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Baloň

15.05.2018

Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu

032/18

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

02.05.2018

Zmluva o naájme bytu

031/18

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

02.05.2018

Zmluva o nájme bytu

030/18

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

30.04.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

029/18

Neuvedené

Margita Csicsayová

Obec Baloň

30.04.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

028/18

Neuvedené

Keszegh Adrián a Keszegh Éva

Obec Baloň

23.04.2018

Zmluva o o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

027/18

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

03.04.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

025/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

28.03.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

024/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.03.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

023/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

12.03.2018

Zámenná zmluva

021/18

Neuvedené

Rímskokatolícka Cirkev, Biskupstvo Nitra

Obec Baloň

28.02.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

019/18

Neuvedené

Obec Baloň

Kosár Peter

27.02.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov

018/18

208,77 EUR

Eva Csibaová

Obec Baloň

23.02.2018

Dohoda č. 18/04/054/7

017/18

Neuvedené

Obec Baloň

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

06.02.2018

Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme pozemku

015/18

Neuvedené

BALA a.s.

Obec Baloň

06.02.2018

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru

001/18

382 322,06 EUR

Obec Baloň

BALA a.s.

19.01.2018

Darovacia zmluva

022/18

40,00 EUR

Pierott, n.o.

Obec Baloň

02.01.2018

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

075/18

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

02.01.2018

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

036/18

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

02.01.2018

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

033/18

Neuvedené

Tomáš Darnai

Obec Baloň

02.01.2018

Zmluva o nájme bytu

026/18

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

02.01.2018

Zmluva o nájme bytu

020/18

Neuvedené

Keszegh Adrián a Keszegh Éva

Obec Baloň

02.01.2018

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

016/18

Neuvedené

Erika Tóthová

Obec Baloň

02.01.2018

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

014/18

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

02.01.2018

Zmluva o nájme bytu

013/18

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: