Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2020

003/20

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

09.01.2020

Zmluva o nájme bytu

002/20

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

09.01.2020

Zmluva o nájme bytu

001/20

Neuvedené

Edita Siposová

Obec Baloň

09.01.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

066/19

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

20.12.2019

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

065/19

Neuvedené

Mikolaiová Csilla

Obec Baloň

10.12.2019

Zmluva č. 5/2019

064/19

Neuvedené

Základná škola Móra Kóczána s VJM v Čiližskej Radvani

Obec Baloň

10.12.2019

Zmluva o dielo

063/19

400,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Baloň

04.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovaom úvere č. 680/2019/UZ

1/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

27.11.2019

Dohoda číslo 19/04/052/40

062/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

13.11.2019

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

061/19

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Baloň

21.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

060/19

1 260,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala, cert. audítor

Obec Baloň

10.10.2019

Dohoda č. 19*04/012/6

059/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

07.10.2019

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 2/2019

058/19

Neuvedené

Tibor Kovács

Obec Baloň

07.10.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

057/19

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

01.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

056/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

01.10.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

055/19

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

30.09.2019

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

054/19

Neuvedené

Horváthová Melinda

Obec Baloň

18.09.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

053/19

600,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Baloň

02.09.2019

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 1/2019

052/19

Neuvedené

Rudolf Adamiczky

Obec Baloň

02.09.2019

Dohoda o rušení nájomného vzťahu

051/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

07.08.2019

Zmluva o bežnom účte

050/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

02.08.2019

Zmluva o nájme bytu

049/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

31.07.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejních služieb

048/19

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

22.07.2019

Zmluva č. 004-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

047/19

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

19.07.2019

Zmluva č.1235/2019/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

046/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: