Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.06.2021

Dodatok č. 1 Kúpna zmluva č. 1/2021

030/21

Neuvedené

JUDr. Kristián Tovaryš a Mgr. Veronika Tovaryš

Obec Baloň

16.06.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2021

029/21

17 000,00 EUR

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

31.05.2021

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

028/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

31.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

027/21

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.05.2021

Darovacia zmluva

026/21

300,00 EUR

Artis Jókai o.z.

Obec Baloň

25.05.2021

Zmluva č. 210521/1

025/21

Neuvedené

OPEN DOOR s.r.o.

Obec Baloň

25.05.2021

Dodatok o poskytnutí Ponuky E.Partner

024/21

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

25.05.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy

023/21

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

022/21

7,42 EUR

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

021/21

5,95 EUR

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

020/21

3,94 EUR

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

019/21

15,80 EUR

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

018/21

15,80 EUR

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

017/21

15,80 EUR

Szilárd Both

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

016/21

15,80 EUR

Csaba Kušnír

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

015/21

7,42 EUR

Erika Tóthová

Obec Baloň

19.05.2021

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

014/21

100,00 EUR

Erika Bartalosová

Obec Baloň

11.05.2021

Zmluva č. 312 0051 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

013/21

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

11.05.2021

Zmluva o nájme bytu

012/21

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

20.04.2021

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 6/2021

011/21

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

15.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

010/21

Neuvedené

Mesto Veľký Meder

Obec Baloň

07.04.2021

Zmluva o nájme bytu

009/21

Neuvedené

Mónika Kulacsová a spol.

Obec Baloň

07.04.2021

Zmluva o nájme bytu

008/21

Neuvedené

Viktória Wágner

Obec Baloň

23.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

007/21

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Baloň

19.03.2021

Kúpna zmluva č. 2/2021

006/21

292,00 EUR

Mikuláš Both a Ildikó Bothová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: