Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

020/19

Neuvedené

Helena Nemethová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

019/19

Neuvedené

Edita Vörösová

Obec Baloň

28.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

017/19

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.02.2019

Dohoda číslo 19/04/052/5

015/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

10.02.2019

Dohoda

016/19

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Baloň

01.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

018/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

31.01.2019

Zmluva o nájme bytu

013/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

30.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R86901

011/19

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baloň

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

010/19

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

009/19

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

008/19

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2019

007/19

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2019

006/19

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

005/19

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

004/19

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

003/19

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

002/19

Neuvedené

Štefan Szabó

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

001/19

Neuvedené

Attila Kulacs

Obec Baloň

01.01.2019

Zmluva č. ZNR 111120182

014/19

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Baloň

26.11.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-013

074/18

Neuvedené

Obec Baloň

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

13.11.2018

Záložná zmluva č. 0021-PRB/2018/ Z

073/18

150 780,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Baloň

18.10.2018

Zmluva č.: 2/1000114406 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vô verejnou kanalizáciou

068/18

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

16.10.2018

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

072/18

25 964,40 EUR

PTS-Beton s.r.o.

Obec Baloň

11.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

070/18

540,00 EUR

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: