Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2019

Zmluva č. 004-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

047/19

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

19.07.2019

Zmluva č.1235/2019/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

046/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

19.07.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1035/2019/D

045/19

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

19.07.2019

Zmluva o termínovanom úvere č. 680/2019/UZ

044/19

49 484,23 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

15.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

043/19

Neuvedené

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

15.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

042/19

Neuvedené

Erika Bartalosová

Obec Baloň

15.07.2019

Nálomná zmluva č. 3857/2018

041/19

Neuvedené

Medzičilizie akciová spoločnosť

Obec Baloň

03.07.2019

Darovacia zmluva

040/19

300,00 EUR

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

Obec Baloň

03.07.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

039/19

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

18.06.2019

Zmluva č. 028-DS-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

038/19

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2019

Zmluva č. 18-2-Z/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

037/19

700,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

17.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

036/19

Neuvedené

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

10.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

035/19

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

06.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

034/19

Neuvedené

Tomáš Darnai

Obec Baloň

31.05.2019

Dohoda č. 19/04/50J/20

033/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

28.05.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

032/19

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

28.05.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

031/19

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

13.05.2019

Zmluva o dielo

030/19

49 484,23 EUR

PTS-Beton s.r.o.

Obec Baloň

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

029/19

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

16.04.2019

Rámcová zmluva č. 008/2019

028/19

Neuvedené

ODV - ovocinárske družstvo

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

027/19

Neuvedené

Július Németh

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

026/19

Neuvedené

Roman Čimo

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

025/19

Neuvedené

Helena Holocsiová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

024/19

Neuvedené

Helena Vidová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

023/19

Neuvedené

Mária Simonová

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: