Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2020

ZMluva o nájme nebytových priestorov

059/20

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

05.11.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

058/20

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

30.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

057/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

19.10.2020

Zmluva o umiestnení opustenyćh a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

056/20

Neuvedené

Občianske združenie DOG AZYL

Obec Baloň

19.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej

055/20

12 262,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Baloň

15.10.2020

Dohoda č. 20/04/010/30 o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

054/20

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

28.09.2020

Zmluva o čistení odpadových vôd

053/20

Neuvedené

Obec Okoč

Obec Baloň

25.09.2020

Dohoda č. 20/04/012/2

052/20

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

22.09.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

051/20

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Baloň

02.09.2020

Zmluva o prenájme bytových priestorov č. 11/2020

050/20

Neuvedené

Štefan Szalai a Nikoleta Udvarhelyiová

Obec Baloň

02.09.2020

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

049/20

Neuvedené

Rudolf Adamiczky

Obec Baloň

19.08.2020

Zámenná zmluva

048/20

Neuvedené

Marian Vörös

Obec Baloň

17.08.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

047/20

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

20.07.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

046/20

Neuvedené

Zorán Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

20.07.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

045/20

Neuvedené

Štefan Simon a manž. Erika

Obec Baloň

13.07.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 680/2019/UZ

044/20

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Baloň

02.07.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

043/20

Neuvedené

Erika Tóthová

Obec Baloň

29.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

042/20

1 260,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala, cert. audítor

Obec Baloň

29.06.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

041/20

Neuvedené

František Vörös a manž. Erika

Obec Baloň

29.06.2020

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

040/20

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

17.06.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

039/20

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

17.06.2020

Zmluva č.50-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie

038/20

1 065,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

15.06.2020

Zmluva č.: 2/100145569 o dodávke vody z verejného vodovodu o odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

037/20

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

15.06.2020

Dodatok č. k dohode č. uzatvorenej podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod. 6 a nasl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1/20

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

26.05.2020

Kúpna zmluva

036/20

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: