Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 19. júna 2024!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2024. június 19-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 07. júna 2024!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2024. június 07-én!

Správy

prvá
z 15
posledná

Výsledky celoplošného testovania Covid-19 - Az országos Covid-19 tesztelés eredményei

Výsledky celoplošného testovania Covid-19 - Az országos Covid-19 tesztelés eredményei celý text

ostatné | 31. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Potraviny Csicsay - Csicsay élelmiszerüzlet celý text

ostatné | 30. 1. 2021 | Autor:
#

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor:
#

Köszönetnyilvánítás!

COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
#

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:

Felhívás! - Výzva!

Komposztálás - Kompostovanie celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:
#

Oznam! - Értesítés!

Upozornenie majiteľov nehnuteľností - Ingatlan tulajdonosok figyelmeztetése celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor:

Šťastný Nový rok! - Boldog Új évet!

Šťastný Nový rok! - Boldog Új évet! celý text

ostatné | 1. 1. 2021 | Autor:

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianoce - Karácsony celý text

ostatné | 23. 12. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Stránkové dni - Ügyfélfogadás celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:

Upozornenie seniorov! - Figyelmeztetés!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:
#

Mikuláš - Mikulás

Dňa 06. decembra 2020 od 16,00 hod.

Időpont: 2020. december 06., 16,00 órától celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

F.C.C. Slovensko s.r.o. celý text

ostatné | 25. 11. 2020 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor:
#

Köszönetnyílvánítás!

Országos COVID-19 tesztelés 2. fordulója celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
#

Celoplošné testovanie COVID-19 - Országos COVID-19 tesztelés

Druhé kolo - Második forduló celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:
#

Köszönetnyilvánítás!

Országos COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
#

Celoplošné testovanie COVId-19 - Országos COVID-19 tesztelés

Celoplošné testovanie COVID-19 - Országos COVID-19 tesztelés celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Tlačová správa

Elektronické sčítanie domov a bytov celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných - A sertéstartók kötelező regisztrációja

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:
#

Pracovná ponuka - Állásajánlat

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Dunajská Streda
MINIT SLOVAKIA Dunaszerdahely celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Region Karta - Régió Kártya celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor:
#

Novinky z našej obce do Vášho mobilu - Hírek községünkből a mobilodra

Mobilná aplikácia "V OBRAZE" - Mobilalkalmazás "V OBRAZE" celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenia o začatí správneho konania celý text

ostatné | 2. 10. 2020 | Autor:
prvá
z 15
posledná