Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Rámcová zmluva č. 008/2019

028/19

Neuvedené

ODV - ovocinárske družstvo

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

027/19

Neuvedené

Július Németh

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

026/19

Neuvedené

Roman Čimo

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

025/19

Neuvedené

Helena Holocsiová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

024/19

Neuvedené

Helena Vidová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

023/19

Neuvedené

Mária Simonová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

022/19

Neuvedené

Oľga Sándorová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

021/19

Neuvedené

Etela Johancsiková

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

020/19

Neuvedené

Helena Nemethová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

019/19

Neuvedené

Edita Vörösová

Obec Baloň

28.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

017/19

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.02.2019

Dohoda číslo 19/04/052/5

015/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

10.02.2019

Dohoda

016/19

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Baloň

01.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

018/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

31.01.2019

Zmluva o nájme bytu

013/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

30.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R86901

011/19

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baloň

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

010/19

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

009/19

Neuvedené

Judit Gaálová

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

008/19

Neuvedené

Barnabáš Lőrincz a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2019

007/19

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baloň v roku 2019

006/19

Neuvedené

TJ - Družstevník Baloň

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

005/19

Neuvedené

Zuzana Megályová a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

004/19

Neuvedené

Peter Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

003/19

Neuvedené

Mária Veisz

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: