Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.01.2020

434/2019

separovaný zber

1 142,70 EUR

Obec Čiližská Radvaň

Obec Baloň

14.01.2020

422/2019

elektronizácia služieb obcí

454,80 EUR

Lomtec.com a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

431/2019

audítorské služby

1 260,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala, cert. audítor

Obec Baloň

14.01.2020

433/2019

ozvučenie počas kultúrnej akcie Vianoce

150,00 EUR

Lőrincz Balázs

Obec Baloň

14.01.2020

425/2019

vianočné osvetlenie

230,00 EUR

Tamás Takács

Obec Baloň

14.01.2020

423/2019

oprava osvetlenia futbalového ihriska

2 414,90 EUR

Tamás Takács

Obec Baloň

14.01.2020

432/2019

propagácia a reklama

234,19 EUR

Czöndör Mihály Lajos

Obec Baloň

14.01.2020

430/2019

poplatok za vyjadrenie IBV

93,60 EUR

Hydromeliorácie, štátny podnik

Obec Baloň

14.01.2020

429/2019

za vodné

41,48 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

428/2019

kultúrne podujatie

100,00 EUR

Adriana Szomolaiová

Obec Baloň

14.01.2020

427/2019

údržba verejnej zelene

1 225,00 EUR

Flortak - Takács

Obec Baloň

14.01.2020

426/2019

elektroinštalačné práce 11 b.j. - spoločné priestor

450,00 EUR

Tamás Takács

Obec Baloň

14.01.2020

424/2019

hlasová služba

90,64 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

418/2019

hlasová služba

33,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

417/2019

hlasová služba

60,92 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

415/2019

hlasová služba

7,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

409/2019

práce plošinou VO

282,00 EUR

SOMI - TRANS

Obec Baloň

14.01.2020

437/2019

bankový poplatok za CP

48,74 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

416/2019

hlasová služba

38,83 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

410/2019

el. energia VO

-240,36 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

411/2019

el. energia

-88,93 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

419/2019

za režijné náklady

388,74 EUR

Školská jedáleň ZŠ

Obec Baloň

14.01.2020

404/2019

za plyn 11 b.j.

1 082,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

403/2019

za plyn

27,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

14.01.2020

402/2019

za plyn 9 b.j.

120,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: