Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 20. januára 2021!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2021. január 20-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 05. februára 2021!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2021. február 05-én!

Správy

prvá
z 4
posledná

#

Adventny koncert - Csilizközi adventi koncert

Dňa 14. decembra 2019 o 17,00 hod. v kostole

Időpont: 2019. december 14., 17,00 óra
Helyszín: balonyi Sarlós Boldogasszony római katolikus templom celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Vianočné tvorivé dielne - Karácsonyváró kézműves foglalkozás

Dňa 14. decembra 2019 od 12,00 do 16,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2019. december 14., 12,00 - 16,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

Dňa 06. decembra 2019 o 18,00 hod. v Obecnom dome
Hudobný program, účinkujú Pőthe István a Benes Ildikó.

Időpont: 2019. december 06., 18,00 óra
Helyszín: balonyi faluház. Pőthe István és Benes Ildikó zenés műsora. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Oznámenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Nitre celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Informácie pre voliča - Tájékoztató a választópolgár részére celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Pályázati felhívás

Balony község a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében

pályázatot hirdet
a Balony-i Óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

2020. január 1-től kezdődő időszakra.
celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:

Civilná ochrana

Prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva formou metodickej pomoci celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:

Program odpadového hospodárstva

Program obce Baloň: na roky 2016 - 2020 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor:
#

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2019

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru V Dunajskej Strede celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc - A lakosság felkészítése az polgári és önvédelemre vészhelyzet esetén

Čo urobiť, keď zaznie siréna (mimo doby pravidelného preskúšania) - Mit kell tenni, ha megszólal a sziréna (a rendszeres szirénapróba idején kívül) celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:
#

Deň detí - Gyermeknap

31.05.2019 o 14,00 hod. v materskej škole

Időpont: 2019.05.31. 14,00 óra
Helyzín: balonyi óvoda celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:
#

Deň matiek - Anyák napja

05. mája 2019 o 15,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2019. május 05., 15,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor:
#

Kabaré est - Kabaretný večer

Helyszín: Balonyi Faluház
Időpont: 2019. március 23., 18:00 óra

23. marca 2019 o 18,00 hod. v Obecnom dome celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019 - upozornenie

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor:

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 4. 2. 2019 | Autor:
#

Okresná súťaž amatésrkej filmovej tvorby CINEAMA 2019 - Amatőr film - és videóalkotások felmenő jellegű járási versenye CINEAMA 2019

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunajskej Strede,
ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj,
vyhlasuje okresnú súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.

A dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési Központ, amelynek alapítója
a Nagyszombati önkormányzati kerület,
az idén is meghirdeti az amatőr film és videó alkotók járási versenyét
CINEAMA 2019 címmel. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Voľby prezidenta SR v roku 2019

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

21. decembra 2018 o 18,00 hod. v obecnom parku

Időpont: 2018. december 21., 18,00 óra
Helyszín: községi park celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

15. decembra 2018 o 18,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2018. december 15., 18,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka - Meghívó

07. decembra 2018 o 18,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2018. december 07., 18,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:
Deň obce 2018 1

Deň obce 2018 - Falunap 2018

25. augusta 2018 na futbalovom ihrisku

Időpont: 2018. augusztus 25.
Helyszín: balonyi sportpálya celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci Baloň celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor:

GDPR informácia

Informácie obce Baloň o zásadách pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
#

Deň matiek - Anyák napja

06. mája 2018 o 16,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2018. május 06.,16,00 óra
Helyszín: balony faluház celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:
#

Stavanie mája - Májfa állítás

30. apríla 2018 o 17,00 hod. pred Obecným domom

Időpont: 2018. áprílis 30., 17,00 óra
Helyszín: balonyi faluhát előtt celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor:
prvá
z 4
posledná