Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 23. novembra 2022!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2022. november 23-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 02. decembra 2022!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2022. december 02-án!

Správy

prvá
z 10
posledná

Megemlékezés

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2022

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie! - Értesítés! celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Zbierka pre utečencov - Adománygyűjtés celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Informácia o zvýšenom riziku obchodovania s ľuďmi v súvislosti s utečeneckou krízou celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor:
#

Pozor! - Figyelem!

Mimoriadna situácia - Rendkívüli állapot! celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ - MUDr. Földes Károly, nőgyógyász celý text

ostatné | 23. 2. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOM optika Bratislava - ZOOM optika Pozsony celý text

ostatné | 22. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Ěrtesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie - Értesítés celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 16. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 10. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ celý text

ostatné | 1. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie! - Értesítés! celý text

ostatné | 27. 1. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu - Személyek utáni szemétdíj celý text

ostatné | 27. 1. 2022 | Autor:

Bezpečne na internete "Nikdy nevieš, kto sa pozerá" - Biztonságosan az interneten "Soha nem tudod, ki nézi"

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 26. 1. 2022 | Autor:

Pracovná ponuka - Munkalehetőség

Ingram Micro Slovakia, s. r. o. celý text

ostatné | 19. 1. 2022 | Autor:
#

Výzva - Upozornenie !!! - Felhívás - Figyelmeztetés !!!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 19. 1. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda

Informácia - prihlásenie na RT-PCR test celý text

ostatné | 18. 1. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Felhívás!

Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti - Felhívás az ingatlanadóhoz az 582/2004 helyi adók és illetékekről szóló törvény celý text

ostatné | 10. 1. 2022 | Autor:

Šťastný Nový rok - Boldog Új évet!

PF 2022 celý text

ostatné | 2. 1. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Szentmisék celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor:

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zber papiera - Papír összegyűjtése celý text

ostatné | 13. 12. 2021 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 13. 12. 2021 | Autor:

Rozhodnutie

Zriaďovateľské voľno pre prevádzku Materskej školy s VJM - Óvoda, 930 08 Baloň 254 od 13.12.2021 do 17.12.2021 celý text

ostatné | 10. 12. 2021 | Autor:
prvá
z 10
posledná