Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 07. júna 2023!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2023. június 07-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 02. júna 2023!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2023. június 02-án!

Správy

prvá
z 12
posledná

Oznámenie - Értesítés

Voľba Referendum - Referendum választás celý text

ostatné | 18. 1. 2023 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

CHARITA KAUFLAND Veľký Meder celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor:
#

Szülői bál

Szülői bál celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Hlasitá skúška sirén - Hangos szirénapróba celý text

ostatné | 9. 1. 2023 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 5. 1. 2023 | Autor:
Vianosčnýpozdrav

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet celý text

ostatné | 22. 12. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Stránkové hodiny - Obecný úrad, Ügyfélfogadás - Községi Hivatal celý text

ostatné | 21. 12. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Vývoz odp. vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 19. 12. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Vývoz odpad vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 13. 12. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Telekomunikačná spoločnosť Slovanet - Slovanet telekommunikációs cég celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor:

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE BALOŇ 2018 - 2022

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE BALOŇ 2018 - 2022 celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odp. vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 5. 12. 2022 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

Kaufland Slovenská republika v.o.s. celý text

ostatné | 23. 11. 2022 | Autor:
Pozvánka - Meghívó

Pozvánka - Meghóvó

Szeretettel meghívjuk lakosainkat a decemberi hónapban megrendezésre kerülő ünnepi műsorainkra és rendezvényeinkre! celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor:
Informácie o podpore UNHCR a UNICEF dídencom z Ukrajiny

Informácia - Tájékoztaó

Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor:

Pozvánka - Meghívó

Urbár - pozemkové spoločenstvo Baloň celý text

ostatné | 21. 11. 2022 | Autor:
#

Vianočné mestečko

MAS PODUNAJSKO, O.Z. celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor:

„Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko“

„Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko “ celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugat-szlovákiai Villamosművek celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 2. 11. 2022 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy - Önkormányzati választási eredmények

Výsledky volieb do orgánov samosprávy - Önkormányzati választási eredmények celý text

ostatné | 30. 10. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Spojené voľby 2022 - Összevont választás 2022 celý text

ostatné | 27. 10. 2022 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

ZOOM optika Bratislava - ZOOM optika Pozsony celý text

ostatné | 24. 10. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor:
#

Fotografická súťaž- Fotópályázat

Súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu - Verseny a legérdekesebb fotóért celý text

ostatné | 17. 10. 2022 | Autor:

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása

Odpočet plynomerov - Gázóra leolvasása celý text

ostatné | 17. 10. 2022 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obvodný lekár MUDr. Blažej Fehér - MUDr. Fehér Balázs körzeti orvos celý text

ostatné | 6. 10. 2022 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

Pekáreň LEBECO - LEBECO pékség celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor:
prvá
z 12
posledná