Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 28. septembra 2022!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2022. szeptember 28-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 07. októbra 2022!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2022. október 07-én!

Správy

prvá
z 10
posledná

#

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOM optika Bratislava - ZOOM optika Pozsony celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Dunajská Streda celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor:
#

Stavanie mája - Májfa állítás

30. apríla 2022 o 17,00 hod. pred Obecným domom

Időpont: 2022. áprílis 30., 17,00 óra
Helyszín: balonyi faluház előtt celý text

ostatné | 22. 4. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Daň za komunálny odpad za rok 2022 - Személyek utáni szemétdíj /2022-es év/ celý text

ostatné | 20. 4. 2022 | Autor:

Veselé Veľkonočné sviatky! - Kellemes Húsvéti ünnepeket!

Veselé Veľkonočné sviatky! - Kellemes Húsvéti ünnepeket! celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor:

Výzva! - Felhívás!

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Vývoz odpadovej vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Daň za komunálny odpad za rok 2022 - Személyek utáni szemétdíj /2022-es év/ celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Zber papiera - Papír összegyűjtése celý text

ostatné | 22. 3. 2022 | Autor:
#

Köszönetnyilvánítás!

Adománygyűjtés celý text

ostatné | 16. 3. 2022 | Autor:

Megemlékezés

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2022

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 8. 3. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie! - Értesítés! celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Zbierka pre utečencov - Adománygyűjtés celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Informácia o zvýšenom riziku obchodovania s ľuďmi v súvislosti s utečeneckou krízou celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor:
#

Pozor! - Figyelem!

Mimoriadna situácia - Rendkívüli állapot! celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 28. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ - MUDr. Földes Károly, nőgyógyász celý text

ostatné | 23. 2. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

ZOOM optika Bratislava - ZOOM optika Pozsony celý text

ostatné | 22. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Ěrtesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie - Értesítés celý text

ostatné | 18. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 16. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 10. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

MUDr. Károly Földes, gynekológ celý text

ostatné | 1. 2. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Oznámenie! - Értesítés! celý text

ostatné | 27. 1. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu - Személyek utáni szemétdíj celý text

ostatné | 27. 1. 2022 | Autor:
prvá
z 10
posledná