Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 20. januára 2021!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2021. január 20-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 05. februára 2021!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2021. február 05-én!

Správy

prvá
z 4
posledná

Oznámenie! - Értesítés!

Region Karta - Régió kártya celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor:
#

A budapesti Összetartozás Emlékhelye falán

Összetartozás Emlékhelye celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obmedzený pracovný režim na Obecnom úrade - Korlátozott üyfélfogadás a Községi Hivatalban celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská distribučná, a.s. - Nyugatszlovákiai villanyművek celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Sčítanie domov a bytov - Házak és lakások számlálása celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor:

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

Vlastníkom pozemkov - Földtulajdonosoknak celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:
#

Gyermeknap - Deň detí

Gyermeknap - Deň detí celý text

ostatné | 31. 5. 2020 | Autor:
#

Čo nepatrí do triedeného zberu

Čo nepatrí do triedeného zberu
Pozor na časté chyby celý text

ostatné | 30. 5. 2020 | Autor:
#

Trieďme odpad, oplatí sa to! - Szelektálni érdemes!

Ak správne triedime, svet je krajší! - Helyes szelektálással egy szebb környezetért! celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
#

Stláčajme odpad!

Stláčajme odpad!
Ušetríme miesto nielen v kontajneri celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
#

Deň matiek - Anyák napja

A Koronavírus - járvány miatt 2020. május 3-án, ma a megszokottól eltérően, idén hangosbemondón keresztül köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, Keresztmamákat! celý text

ostatné | 3. 5. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obvodný lekár MUDr. Blažej Fehér - MUDr. Fehér Balázs körzeti orvos celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Slovenská Pošta - Szlovák Posta celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam! - Értesítés!

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom!

Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak! celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Nosenie ochranných rúšok - Védőmaszk videlése celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:
#

Megemlékezés

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obmedzený pracovný režim na Obecnom úrade - Korlátozott üyfélfogadás a Községi Hivatalban celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Okresný úrad, odbor krízového riadenia v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2020

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Rozhodnutie

Zriaďovateľské voľno pre prevádzku Materskej školy s VJM - Óvoda, 930 08 Baloň 254 od 12.03.2020 do 18.03.2020 celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus COVID-19C na Slovensku - COVID-19 Koronavírus Szlovákiában

Koronavírus COVID-19C na Slovensku - COVID-19 Koronavírus Szlovákiában celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

Dňa 20. decembra 2019 o 18,00 hod. v obecnom parku

Időpont: 2019. december 20., 18,00 óra
Helyszín: kőzségi park celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
prvá
z 4
posledná