Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 1. februára 2023!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2023. február 1-jén!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 03. februára 2023!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2023. február 03-án!

Správy

prvá
z 11
posledná

Oznam! - Értesítés!

Obvodný lekár MUDr. Blažej Fehér - MUDr. Fehér Balázs körzeti orvos celý text

ostatné | 6. 10. 2022 | Autor:
#

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás celý text

ostatné | 6. 10. 2022 | Autor:
#

Oznámenie - Értesítés

Pekáreň LEBECO - LEBECO pékség celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 4. 10. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradvány posta celý text

ostatné | 26. 9. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Daň z nehnuteľností 2022 - Ingatlanadó 2022 celý text

ostatné | 23. 9. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 21. 9. 2022 | Autor:
#

Charitatívne rodinné popoludnie - Jótékonysági családi délután

Dňa 17. septembra 2022 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2022. szeptember 17., 13,00 óra
Helszín: Balony, sporpálya celý text

ostatné | 7. 9. 2022 | Autor:
#

Africký mor ošípaných

Informácia pre verejnosť celý text

ostatné | 6. 9. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor:

Oznámenie! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány celý text

ostatné | 30. 8. 2022 | Autor:
#

Informácia - Tájékoztató

Opičie kiahne - Majomhimlő celý text

ostatné | 23. 8. 2022 | Autor:
#

Deň obce 2022 - Falunap 2022

27. augusta 2022 na futbalovom ihrisku

Idöpont: 2022. augusztus 27.
Helyszín: balonyi sportpálya celý text

ostatné | 22. 8. 2022 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o. celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor:

Spojené voľby 2022 - Összevont választás 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások az önkormányzati régiók testületébe

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Önkormányzati választások celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor KR celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Edscha Veľký Meder s.r.o. celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor:

Oznámenie - Értesítés

Vývoz odp. vody - Szennyvízszívatás celý text

ostatné | 29. 6. 2022 | Autor:

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2022

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor:

Mobilné odberové miesto COVID-19 - Mobil mintavételi hely COVID-19

Mobilné odberové miesto COVID-19 - Mobil mintavételi hely COVID-19 celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Spoločnosť M&M Personal s.r.o. - M&M Personal munkaközvetítő iroda celý text

ostatné | 24. 6. 2022 | Autor:

Pracovná ponuka - Állásajánlat

Stavebná spoločnosť AVA – stav, s.r.o. - AVA – stav, s.r.o. építkezési vállalat celý text

ostatné | 21. 6. 2022 | Autor:
#

Oznámenie! - Értesítés!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 15. 6. 2022 | Autor:

Deň detí - Gyermeknap

Deň detí - Gyermeknap celý text

ostatné | 1. 6. 2022 | Autor:
Oznámenie! - Értesítés! 1

Oznámenie! - Értesítés!

Komunálny odpad - Kommunális hulladék celý text

ostatné | 23. 5. 2022 | Autor:
Deň detí - Gyermeknap

Deň detí - Gyermeknap

Dňa 04. juna 2022 o 13,00 hod. na futbalovom ihrisku

Időpont: 2022. június 04., 13,00 óra
Helyszín: baloyni sportpálya celý text

ostatné | 20. 5. 2022 | Autor:

Deň matiek - Anyák napja

15. mája 2022 o 16,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2022. május 15., 16,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor:
#

Nestrať prácu – Vzdelávaj sa! - Képezze magát! – Tartsa meg a munkahelyét!

Úrad práce, soc. vecí a rodiny DS - Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal Dunaszerdahely celý text

ostatné | 5. 5. 2022 | Autor:
prvá
z 11
posledná