Navigácia

Obsah

Oznámenie! - Felhívás!

Typ: ostatné
Oznámenie k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti - Felhívás az ingatlanadóhoz az 582/2004 helyi adók és illetékekről szóló törvény

Oznámenie

k podávaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru 2021. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku 2021 sa neprihliada.

Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorý počas roku 2021 nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo u neho nastal zmeny, ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín, najneskôr do 31. januára 2022.

Daňové pridanie je možné podať aj poštou najneskôr v posledný deň lehoty na podané daňového priznania.

Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade alebo v elektronickej forme na: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

 

Felhívás

az ingatlanadóhoz

az 582/2004  helyi adók és illetékekről szóló törvény

Az adóalany ingatlanadó bevallást köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek, arra az adómegállapítási időszakra, amelyben az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adómegállapítási időszak kezdeti napján (január 1.) fennálló állapot szerint. 

A Balonyi Községi Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy azon ingatlantulajdonosok, akinek 2021-ben ingatlan került a birtokába vagy ingatlant adott el (eladás, vásárlás, öröklés, esetleges ajándékozás, valamint az ingatlan alapterületének változása, hozzáépítése),

2022. január 31-ig ingatlanadó-bevallást kell beadnia.

Ez a kötelezettség azokra vonatkozik, akik 2021-ben ingatlant adtak el, vettek, kolaudáltak vagy megkapták a jogerős építkezési engedélyt. Minden ilyen jellegű változást január végéig be kell jelenteni a községi hivatal illetékes szakosztályán. Az adóívek a községi hivatalban találhatók, illetve elektronikus formában a falusi honlapon: samosprava-1/tlaciva-nyomtatvanyok/

Egyúttal kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák számát jelentksék be a hivatal felé 2022. január 31-ig.


Vytvorené: 10. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2022 14:48
Autor: