Navigácia

Obsah

Oznámenie! - Értesítés!

Typ: ostatné
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - A Szlovák Köztársaság elnökének választása

 

Oznamujeme našim obyvateľom, že Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 23. marca 2024. Volebná miestnosť sa nachádza v budove Obecného úradu a bude otvorená od 07,00 hodiny do 22,00 hodiny. Podrobné informácie o spôsobe volieb nájdete na úradnej tabuli obce, a informácia pre voličov je vyvesený aj vo volebnej miestnosti. Volič sa preukaze svoju totožnosť pred komisiou s občianskym preukazom.

Žiadame tých voličov, ktorí majú záujem o prenosnou urnu, nech to nahlásia piatok do 12,00 hodiny na Obecnom úrade. Žiadame našich obyvateľov kto môže nech príde voliť. Ďakujeme!

 

Tudatjuk lakosainkkal, hogy Szlovákiában 2024. március 23-án, szombaton tartják a választásokat a Szlovák Köztársaság elnökének választását. Községünkben a választási helység a Községi hivatal épületében lesz, reggel 07,00 órától este 22,00 óráig várja a választópolgárokat. A választási helységben a választópolgár személyazonossági igazolvánnyal igazolja magát.

Kérjük azon lakosainkat, akik igénylik a mozgó urnát, azok pénteki nap folyamán déli 12,00 óráig jelentsék be igényüket a Községi hivatalban. Kérjük lakosainkat, aki teheti, vegyen részt a választásokon. Köszönjük!


Vytvorené: 20. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2024 9:20
Autor: