Navigácia

Obsah

Oznámenie! - Értesítés!

Typ: ostatné
Spojené voľby 2022 - Összevont választás 2022

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že voľba do orgánov samosprávy obcí a voľba do rogánov samosprávnych krajov sa uskutoční dňa 29. októbra 2022. Volebná miestnosť sa nachádza v budove kultúrneho domu a bude otvorená od 07,00 hod. do 20,00 hod.. Volič preukaze svoju totožnosť občianskym preukazom. Žiadame tých voličov, ktorí majú zo zdravotných dôvodov sa menôžu dostaviť do volebnej miestnosti a majú záujem o prenosnú urnu, aby to nahlásili do 28. októbra 2022 do 12,00 hod. na Obecnom úrade, na telefonne číslo: 031/5541 204.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča všetkým voličom vstupovať do volebných mistností s nasadeným respirátorom.

 

Tudatjuk lakosainkkal, hogy a választások a helyi és a megyei önkormányzatok 2022. október 29-én, reggel 07,00 órától este 20,00 óráig lesznek megtartva. A választási helyiség a szokásoktól eltérően a faluházban lesz. A választási helyiségben a választópolgár szemelýazonossági igazolvánnyal igazolja magát. Kérjük azon lakosainkat, akik egészségügyi okok miatt igénybe szeretnék venni a mozgó urnát, azok szándékukat jelezzék 2022. október 28-ig, péntek 12,00 óráig a Községi hivatalban, a 031/5541 204 telefonszámon.

A Közegészségügyi Hivatal tanácsolja a reszpirátor viselését a szavazóhelyiségben.  


Vytvorené: 27. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2022 14:53
Autor: