Navigácia

Obsah

Zoznam firiem

Potraviny, miešaný tovar Potraviny Csicsay
930 08 Baloň 91
č. tel. 031/5542211

 
 
Pohostinstvá AV Presso
930 08 Baloň 46
č. tel. 0905 662 947
 
 
Služby

Gazdovské potreby - Gazdabolt HUPKA
Baloň 108
č.tel. 0905 946 397
        0948 285 102
agromix.hupka@gmail.com

Masérske služby - Mikuláš Both
930 08 Baloň 122
www.masser.sk
č. tel. 0903 353 590

Kozma Jozef
Klampiar
Baloň 71
č. tel. 031 5541 552

Both Štefan
Elektrotechnik, špecialista, odborné prehliadky, skúšky elektr.zariadení
č.tel. 0905 285 579

Vörös Karol
Plynoinštalačné a vodoinštalačné práce, slnečné konektory, kontrola
Baloň 88
č. tel. 0905 563 042

Flortak- Takács Ladislav
Okrasné záhradníctvo
Baloň 301
www.flortak.com
e-mail: flortak@panelnet.sk
č. tel. : 0905  690 941

Pneuservis Lóránt Czirák
č. tel. 0904 527 277

Pajor Tibor, včelár
č. tel. 0903 660 383