Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU Ba 87/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 001

Zámer zámeny nehnuteľného majetku Obce Baloň z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 23. 5. 2022

Dátum zvesenia: 8. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť