Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU Ba 182/2022

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre LEsny celok Gabčíkovo platného na roky 2015 - 2024 - oznámenie

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 5. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť