Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU Ba 79/2022

Oznámenie o začatí konania vodnej stavby - potvrdenie pasportu studne, vydania povolenia na osobitné užívanie vôd a upustenie od ústneho konania

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 23. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť