Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU Ba 28/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 002

Oznámenie o doručení písomnosti

Vyvesené: 23. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť