Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: Ocu Ba 15/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 014

Oznámenie o doručení písomnosti

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť