Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU Ba 78/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 002

Oprava chybného údaju v rozhodnutí Okresného úradu v Dunajskej Strede, odbor životného prostredia č. OU-DS-OSZP-2022/008770-005 zo dňa 08.06.2022

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 9. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť