Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

30.05.2023

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Firma LES, s.r.o. - LES cég

Detail

30.05.2023

Deň detí - Gyermeknap

Deň detí - Gyermeknap

Dňa 03. júna 2023 o 15,00 hod. na futbalovom ihrisku Időpont: 2023. június 03., 15,00 óra Helyszín: balonyi sportpálya

Detail

29.05.2023

Ako správne napúšťať bazén - A medencék helyes feltöltése

Ako správne napúšťať bazén - A medencék helyes feltöltése

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.

Detail

29.05.2023

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás 1

Postrek proti komárom - Szúnyogirtás

Firma DERAKAT - DERAKAT vállalat

Detail

17.05.2023

Oznámenie - Értesítés

Obvodný kominár, Gábor Rácz - Körzeti kéményseprő, Rácz Gábor

Detail

16.05.2023

Oznámenie - Értesítés

ZOOM Optika Bratislava - ZOOM Optika Pozsony

Detail

15.05.2023

Oznámenie - Értesítés

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

Úradná tabuľa