Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 718
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 718 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

26.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Zmeny v odpoadovom hospodárstve! - Változások a szemét elszállításában!

Detail

26.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Detail

26.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať! - A földtulajdonosok NE hagyják magukat becsapni!

Detail

20.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Oznámenie - Értesítés

Detail

18.09.2023

Pracovná ponuka - Állásajánlat

WHC Slovakia, s.r.o. - WHC Slovakia cég

Detail

13.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány

Detail

11.09.2023

Oznámenie - Értesítés

Pošta Čiližská Radvaň - Posta Csilizradvány

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

Úradná tabuľa

19.09.2023 - 03.10.2023

Oznámenie o doručení písomnosti

19.09.2023 - 03.10.2023

Oznámenie o doručení písomnosti