Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Región Podunajsko
Počet obyvateľov 709
Rozloha 16,07 km2
Prvá písomná zmienka 1252

 

Obec Baloň

Baloň je obec v Medzičilizí, ktorá má 709 obyvateľov. Niekdajší majetok hradu Györ spomína listina z roku 1252 pod názvom Villa Bolon. Na začiatku 20. storočia sa o obci písalo: „Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch býva 708 obyvateľov katolíckeho vierovyznania“.

Obec Baloň

Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelvhasználat

 

Informujeme našich občanov, že na Obecnom úrade v Baloni sa dá komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku - podľa § 7b ods. 1 písm. a) Zák. č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Értesítjük polgárainkat, hogy a Balonyi Községi Hivatalban lehetséges kommunikálni szóban és írásban kisebbségi anyanyelven - magyar nyelven - a 184/1999 Törvény 7b § 1. bekezdés a) értelmében.

Správy

21.01.2021

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Navrhovaný harmonogram /testovanie Covid-19/ - Javasolt beosztás /Covid-19 tesztelés/

Navrhovaný harmonogram - testovanie Covid-19 - Javasolt beosztás a Covid-19 tesztelésre

Detail

21.01.2021

Testovanie COVID-19 - COVID-19 tesztelés

Testovanie Covid-19 - Covid-19 tesztelés

Detail

19.01.2021

Felhívás! - Výzva!

Komposztálás - Kompostovanie

Detail

13.01.2021

Oznam! - Értesítés!

Oznam! - Értesítés!

Upozornenie majiteľov nehnuteľností - Ingatlan tulajdonosok figyelmeztetése

Detail

04.01.2021

Oznámenie! - Értesítés!

Stránkové dni - Ügyfélfogadás

Detail

01.01.2021

Šťastný Nový rok! - Boldog Új évet!

Šťastný Nový rok! - Boldog Új évet!

Detail

23.12.2020

Vianočný pozdrav - Karácsonyi üdvözlet

Vianoce - Karácsony

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

 

Úradná tabuľa

21.01.2021 - 06.02.2021

Rozhodnutie - IBV BALOŇ