Navigácia

Obsah

Oznámenie - Értesítés

Typ: ostatné
Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Gabčíkove oznamuje, že v dňoch 23. a 24. mája 2023 medzi 13,00 a 16,30 hodinou usporiada prijímacie pohovory na školský rok 2023/2024. Hlásiť sa môžu žiaci na odbor:

hudobný - na klavír, keyboard, gitaru, zobcovú flautu, bicie nástroje a spev

výtvarný a na tanečný (moderný tanec pod vedením Alžbety Weiszovej, DiS.art. alebo Zsolta Csibu).

Žiadajú priniesť rodný list diaťaťa. Za vzdelávanie sa platí školné, a to: na výtvarnom odbore 45 €/polrok; na tanečnom odbore 45 €/polrok; a na hudobnom odbore 50 €/polrok.

Každého srdečne očakávajú.

 

 

A Bősi Művészeti Alapiskola igazgatósága értesíti az érdeklődőket, hogy 2023. május 23. és 24.  13,00 óra és 16,30 óra között felvételi vizsgákat rendez a 2023/2024-es tanévre. Jelentkezni lehet:

zenei tagozaton - zongora, szintetizátor, gitár, furulya, dob és ének szakokra,

képzőművészeti tagozatra, valamint moderntánctagozatra Weisz Erzsébet, DiS.art. vagy Csiba Zsolt vezetésével.

Kérik hozzák magukkal a gyermek születési bizonyítványát. Az oktatásért tandíjat kell majd fizetni, képzőművészeti tagozaton 45 € félévre, tánc tagozaton 45 € félévre, és zenei tagozaton 50 € félévre.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.


Vytvorené: 15. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2023 11:18
Autor: