Navigácia

Obsah

Oznam! - Értesítés!

Typ: ostatné
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci marec v obci Baloň.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 03. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to dňoch utorok až sobota, v čace od 07,30 do 15,00 hod. alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.03.2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.

 

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy az egészégügyi helyzetre való tekintettel nem fogják a vízórákat leolvasni. Kérik, hogy mindenki jelentse be az óra állását 2021. március 22-ig a köv. telefonszámon: 0911 044  575, vagy a www.zsvs.sk oldalon található nyomtatványon, ellenkező esetben a fogyasztás átlagát fogják kiszámlázni.


Vytvorené: 10. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2021 08:35
Autor: